03 april 2013

Terugwerkende kracht aan verzoek ontheffing administratieve verplichtingen KOR

NL Nieuws Terugwerkende kracht aan verzoek ontheffing administratieve verplichtingen KOR

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met daarin een goedkeuring waardoor de inspecteur aan het verzoek van een startende (kleine) ondernemer om ontheffing van administratieve verplichtingen terugwerkende kracht kan verlenen tot de dag waarop het verzoek is ingediend.

 

Weekers verbindt hieraan de volgende voorwaarden:

  • de ondernemer maakt aannemelijk dat hij na toepassing van artikel 25, eerste lid, van de wet over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen btw hoeft te voldoen;
  • de ondernemer heeft over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen melding gemaakt van btw op de door hem uitgereikte facturen;
  • de ondernemer maakt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen aanspraak op teruggaaf van btw en heeft dat ook niet gedaan.

De zogenoemde kleine ondernemersregeling houdt in dat een ondernemer, die in een kalenderjaar minder dan € 1.883 btw verschuldigd is, in aanmerking komt voor een vermindering van btw (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting 1968).

Ook bevat het besluit een goedkeuring voor het verlenen van terugwerkende kracht inzake het verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen voor commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders.