02 mei 2013

Terugvorderen studiekosten mag niet altijd

NL Nieuws Terugvorderen studiekosten mag niet altijd

Voor werknemers die tijdens hun dienstverband een opleiding volgen is er vaak een studiekostenbeding of terugbetalingsregeling voor op het moment als de werknemer uit dienst gaat of wordt ontslagen. Mag een werkgever ten alle tijden de studiekosten op de werknemer die uit dienst gaat verhalen? Onlangs heeft een rechtbank in Arnhem dit niet toelaatbaar geacht gezien de redelijkheid van een studiekostenbeding.

 

In deze zaak heeft de rechter de maatstaf van de redelijkheid en billijkheid in het studiekostenbeding opzij gezet. Een studie waarbij een werknemer in de toekomst verder geen profijt heeft en waarvan de werkgever wel direct profijt heeft tijdens de dagelijkse werkzaamheden of heeft gehad vallen niet onder een studiekostenbeding. Hiermee kan worden geconcludeerd dat bij een studiekostenbeding niet alleen letterlijk de tekst en inhoud moet worden beoordeeld, maar ook het nut van de studie, bij de vraag of een werknemer alles of een deel moet terug betalen. Als alleen de werkgever heeft geprofiteerd van de gevolgde opleiding en de werknemer daar in de toekomst geen profijt van heeft zal de werkgever niet zonder meer de studiekosten mogen verhalen op de werknemer.

 

Met deze uitspraak is het goed om te beseffen dat de studiekosten niet altijd teruggevorderd kan worden. Heeft u vragen over bovenstaande of wenst u uw studiekostenbeding juridisch te laten controleren, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met één van onze HR Services specialisten.