18 oktober 2013

Terugblik op de Grant Thornton Masterclass Horizontaal Toezicht: Bent u ‘in control’?

NL Nieuws Terugblik op de Grant Thornton Masterclass Horizontaal Toezicht: Bent u ‘in control’?

Bent u in control als de fiscus op de stoep staat? Deze vraag stond centraal tijdens de laatste Masterclass van Grant Thornton op 8 oktober in Utrecht. Onder leiding van dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg gingen de Belastingdienst, Grant Thornton, klanten en ondernemers met elkaar in gesprek over Horizontaal Toezicht, fiscale zekerheid en de (on)zin van een Tax Control Framework.

  

Horizontaal Toezicht (HT) is een feit. Al bijna 100.000 Nederlandse organisaties in Nederland sloten een individueel of intermediairsconvenant af met de Belastingdienst. En dit aantal groeit gestaag verder. Maar dan? Hoe gaat de implementatie in zijn werk? Hoe ziet de relatie met de Belastingdienst er vervolgens uit? Hoe toon je aan dat je ‘in control’ bent? Vragen die op het seminar vanuit verschillende perspectieven werden besproken.

 

Case Baarsma Wine Group Holding
Esther van Veluw, Business Analyst / Controller bij Baarsma Wine Group Holding (BWGH) deelde haar ervaringen met Horizontaal Toezicht en hun Tax Control Solution. BWGH is een internationaal opererende wijndistributeur van kwaliteitswijnen en beschikt over een snel groeiend distributienetwerk in alle sectoren van de wijnmarkt in Noordwest-Europa. Voor Baarsma zijn er grote bedragen gemoeid met de verschillende belastingmiddelen, waaronder BTW en accijns. “Het creëren van een gevoel van fiscale zekerheid is meer dan belangrijk voor onze organisatie” aldus van Veluw. “Het is geen doel an sich om minder belasting te betalen.”

 

BWGH sloot eind 2011 een convenant met de Belastingdienst en ontwikkelde in 2013 samen met Grant Thornton een eigen Tax Control Solution, gericht op vennootschapsbelasting, invoerrechten en accijns, omzetbelasting en loonheffing. Hiermee heeft hun fiscale proces niet alleen ‘handen en voeten’ gekregen, maar kan de wijnonderneming ook op eenvoudige wijze aantonen dat fiscale risico’s bekend zijn en hoe ze worden beheerst. De nieuwe samenwerking met de Belastingdienst resulteert in de praktijk in ‘minder verrassingen en minder fysieke douanecontroles’, vertelde van Veluw. Ook is de relatie met de Belastingdienst ‘prettiger en kan er sneller geschakeld worden’. Over de implementatie van de Tax Control Solution zei zij: “Aan het begin levert de TCS geen directe besparing op, het is zelfs een investering. Op lange termijn verwachten we wel te besparen door bijvoorbeeld het voorkomen van dubbele handelingen.” Voordelen die BWGH ervaart zijn onder meer dat de TCS ‘een webbased en losstaand systeem is, controles vooraf gedefinieerd worden en naar behoefte kunnen worden ‘aan en uit’ gezet. Ten slotte kan het systeem ook voor andere processen ingezet worden'.
 
Horizontaal Toezicht wordt langzaam volwassen 
HT strekt zich steeds verder uit naar andere bestuursrechtelijke terreinen, wat illustreert om wat voor een innovatie het gaat. In de tweede plaats is een ‘Pan-Europese verschuiving’ gaande’. Ook andere landen kijken met grote interesse naar deze nieuwe vorm van toezicht. De Belastingdienst is regelmatig in het buitenland om de lokale fiscus te vertellen hoe Horizontaal Toezicht in de praktijk werkt. Ook kunnen in Nederland gevestigde ondernemingen met dochter in het buitenland dezelfde werkwijze implementeren. In de praktijk biedt dat de ondernemer veel rust.


John Piepers, specialist op het gebied van Horizontaal Toezicht en werkzaam bij de Belastingdienst voegde daar aan toe dat de maatschappij ‘het niet meer pikt’ als je als bedrijf fiscaal niet meer mee doet. Daarbij verwees hij naar de publieke kritiek op brievenbusfirma’s en adviseurs die bedrijven stimuleren belasting te ontwijken. Overigens betekent dit niet dat bedrijven die wel onder HT werken ‘een streepje voor hebben’.

 

Samenwerking met de Belastingdienst?
Aansluitend vertelde Piepers de aanwezige ondernemers meer over de manier waarop het samenwerkingsproces met de Belastingdienst in de praktijk verloopt. Hij gaf de aanwezigen mee dat de keuze voor Horizontaal Toezicht bij de klant ligt. ‘Je doet het voor jezelf om interne processen op orde te krijgen, niet voor de Belastingdienst’.


Na klantoriëntatie door de Belastingdienst en een kennismakingsgesprek vindt er een compliance verkenning plaats, vertelde Piepers. Dit is een check om te kijken of je de processen als organisatie zo hebt ingericht dat je geschikt bent om mee te doen binnen Horizontaal Toezicht. Als dat niet het geval is, dien je als organisatie eerst je interne processen te verbeteren. Aansluitend vindt er een analyse van de fiscale beheersing en monitoring plaats, waarna het systeem wordt versterkt. “In de basis komt het er op neer dat naarmate de fiscale beheersing toeneemt het toezicht verder wordt aangepast” zei Piepers. “Ook wordt er een strategisch behandelplan opgesteld, dat de klant meer inzicht heeft in de aandachtsgebieden van de Belastingdienst. En dat levert beide partijen meer duidelijkheid en winst op.”


Gemeente Woerden: kies voor een aanspreekpunt
Tot slot presenteerde Mikal van Kuilenburg van de gemeente Woerden ‘haar business case’. De gemeente werkt al sinds 2007 volgens (een eerste vorm van) Horizontaal Toezicht en sinds enige tijd met een Tax Control Solution. Voor de organisatie resulteert dat in fiscale zekerheid in de bedrijfsvoering en meer duidelijkheid bij complexe investeringen. Daarnaast heeft de automatisering als toevoeging dat hij minder adviseurs nodig heeft. Als advies gaf van Kuilenburg de aanwezigen mee om te kiezen voor ‘een aanspreekpunt’ om een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen.