07 juli 2014

Techno Park Twente; het ei van Atatürk!

NL Nieuws Techno Park Twente; het ei van Atatürk!

Door Arnold Poelstra partner bij Grant Thornton.

 

Onze fiscale wetgeving kent een aantal incentives voor uitgaven voor research and development. Denk aan de innovatiebox en de RDA (research and developmentaftrek). Ook is de loonkostensubsidie WBSO een bekend fenomeen. In een artikel voor de maakindustrie dit voorjaar schreef ik al dat het mkb de Nederlandse regelingen soms lastig toepasbaar vindt. Ze gaan gepaard met de nodige administratieve lastendruk. Ook ervaren ondernemers onevenredig veel discussie met de fiscus om gefaciliteerd te worden. Kan het ook anders?

 

Ja. Een aantal landen pakt het beter aan. Een bekend en extreem voorbeeld is Dubai. Daar betalen alleen banken en oliemaatschappen belasting, verder niemand. Dan heb je ook geen incentives nodig. Zo’n ruime regeling kan niet ieder land zich veroorloven. Dichter bij huis zijn er ook landen van wie wij kunnen leren. Kijk maar eens naar Turkije. Bij het publiek vooral bekend als vakantieland waar je - voor relatief weinig geld - ook nog eens je gebit kunt laten renoveren of je ogen kunt laten laseren. Echter, ook op het gebied van ICT en innovatie doet Turkije goed mee. Al in 2011 sprak de Turkse informatica en industrie associatie de ambitie uit om in 2023 een ICT markt van 160 miljard dollar te hebben met 30 miljard high tech export. De afgelopen jaren opende een toenemend aantal ICT bedrijven een ontwikkelbedrijf (of vestiging) in dit land. Waarom?

 

Turkije beschikt over veel hoogopgeleide, ondernemende en ambitieuze ICT-professionals (waarvan er een deel in Nederland en in Duitsland zijn opgeleid). Fiscaal doet de overheid er alles aan om haar ambities waar te maken. Zit je als ondernemer in een Techno Park, dan zijn alle inkomsten uit R&D-activiteiten en softwareproducties volledig vrijgesteld van winstbelasting. Personeel dat werkzaam is in een Techno Park hoeft geen inkomstenbelasting te betalen over haar salaris, sociale verzekeringspremies worden gehalveerd en BTW is evenmin verschuldigd. Voor diegenen die buiten een Techno Park gehuisvest zijn geldt dat alle uitgaven voor R&D volledig aftrekbaar zijn. Personeel dat werkt aan ontwikkeling behoeft over 80-90 % van hun salaris geen inkomstenbelasting te voldoen. Wauw. Daar kunnen wij nog wat van leren.

 

Iedere ambitie vraagt om ondersteuning en financiële middelen. Daar ontbreekt het, in elk geval in praktische zin, in Nederland nog wel eens aan. Nu ik er over nadenk: Kennispark Enschede en High Tech Campus Twente als fiscaalvriendelijk Techno Park! Dat zou pas een impuls geven aan de regio…

 

Bron: Innovation powered by kennisbank Twente.