24 april 2013

Subsidie voor innovatie binnen Topsector? Maak vooraf de juiste keuze!

NL Nieuws Subsidie voor innovatie binnen Topsector? Maak vooraf de juiste keuze!

U kunt als mkb-ondernemer vanaf 15 mei tot en met 1 juli 2013 subsidies aanvragen voor  innovatieve activiteiten binnen de zogenoemde Topsectoren. U kunt deze subsidies voor verschillende doelen krijgen. U kunt echter maar één aanvraag indienen per aanvraagperiode. Bepaal daarom vooraf goed de juiste Topsector en het juiste doel.

 

Topsectoren
De volgende Topsectoren worden onderscheiden voor de aanvraag voor subsidie bij innovatieve activiteiten:

  • HighTech Systemen &Materialen incl ICT
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Chemie 
  • BioBased 
  • Energie 
  • Water
  • Logistiek
  • Creatieve Industrie 
  • Life Sciences & Health

 

Doelen (instrumenten)
De volgende doelen staan open voor u als mkb-ondernemer:

Haalbaarheidsstudie
Een haalbaarheidsstudie omvat activiteiten die leiden tot een rapport met een indicatie van de technische en economische mogelijkheden van een voorgenomen industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten met een subsidieplafond van 50.000 euro.


MIT-kennisvouchers
Een MIT-kennisvoucher wordt aan een mkb-onderneming verstrekt die een kennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht. Deze voucher kan worden besteed bij een kennisinstelling die een toepassingsgerichte kennisvraag m.b.t. vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten van de mkb-onderneming onderzoekt en beantwoordt.
De kennisvoucher heeft een waarde van 50% van de subsidiabele kosten met een subsidieplafond van  3.750 euro.

 

Hooggekwalificeerd personeel
Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-onderneming bij wie een onderzoeksorganisatie of grote onderneming hooggekwalificeerd personeel heeft gedetacheerd.
De subsidie per gedetacheerde werknemer bedraagt maximaal € 50.000 per jaar. De regeling kan drie jaar worden toegepast.

 

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
Elke mkb-onderneming die deelneemt aan een MIT-R&D-samenwerkingsverband dat een project uitvoert kan hier een maximum subsidie van € 75.000 voor verkrijgen. Een samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) wat wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband dat bestaat uit minimaal twee niet in een groep verbonden mkb-ondernemingen.
De subsidie bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten met een subsidieplafond van 150.000 euro per MIT-R&D-samenwerkingsproject.