11 september 2013

Steun Tweede Kamer voor belastingmaatregelen

NL Nieuws Steun Tweede Kamer voor belastingmaatregelen

De Tweede Kamer steunt de voorstellen uit de Fiscale verzamelwet 2013. De woordvoerders zetten wel vraagtekens bij het tijdstip van behandeling en het geringe aantal maatregelen.

 

Alle woordvoerders hebben twijfels over het nut van een fiscale verzamelwet die pas vlak voor de publicatie van het belastingplan voor het volgende jaar in de Kamer wordt besproken. Bovendien gaat het slechts om een beperkt aantal maatregelen, zoals eenvoudigere regels voor sportverenigingen en het wettelijk vastleggen van de werkbonus. Staatssecretaris Weekers van Financiën denkt na over een manier om de fiscale verzamelwet volgend jaar vroeger te behandelen. Als dat niet lukt, is het wellicht toch beter om aanvullende maatregelen te integreren in het belastingplan voor het nieuwe jaar.

 

Btw voor renovatie en isolatie lager per 1 maart

Per 1 maart 2013 is de btw voor renovatie en isolatie van woningen voor een jaar verlaagd van 21% naar 6%. Van Vliet (PVV) steunt deze maatregel, maar vindt het wel vreemd dat die pas nu aan de Kamer wordt voorgelegd. Het is positief dat hoveniersbedrijven en architectenbureaus ook onder de regeling vallen, zegt Groot (PvdA). Bashir (SP) vindt het jammer dat de verlaging na een jaar weer stopt.

 

Twijfels over verhoging alcoholaccijnzen

Levert de verhoging van de alcoholaccijnzen wel op wat ervan wordt verwacht? Neppérus (VVD), Bashir en Omtzigt (CDA) wijzen op de grenseffecten. Brancheorganisaties van slijters en distillateurs verwachten een forse daling van hun afzet doordat meer mensen alcoholische dranken in het buitenland gaan kopen. Weekers komt hierop terug in de stukken voor Prinsjesdag.

CDA wil schenkingen gebruiken voor woningmarkt

Op de woningmarkt staan veel huizen ‘onder water': de hypotheekschuld is hoger dan de waarde van het huis. CDA'er Omtzigt wil het daarom makkelijker maken om geld te schenken, zodat bijvoorbeeld ouders kinderen kunnen helpen die met een restschuld blijven zitten. Neppérus en Groot zijn het echter met de staatssecretaris eens dat de discussie hierover beter in het kader van het Belastingplan 2014 kan worden gevoerd.

De Kamer stemt op 19 september over het wetsvoorstel en de ingediende motie.