11 november 2013

Stamrechten van 2014 direct belast

NL Nieuws Stamrechten van 2014 direct belast

Als onderdeel van het Belastingplan 2014 schaft de Nederlandse regering de stamrechtfaciliteit vanaf 1 januari 2014 af. Hierdoor worden bijvoorbeeld ontslagvergoedingen en gouden handdrukken vanaf 1 januari 2014 direct belast tegen het voor uw werknemer geldende (bijzonder)tarief. Bestaande stamrechten worden geëerbiedigd. Wat zijn de voorwaarden en hoe zorgt u voor een goede overgang naar de nieuwe regeling?

 

80%-regeling
Als stimuleringsmaatregel is een plan ontwikkeld waarbij werknemers met een stamrecht deze in één keer kunnen laten uitkeren waarbij slechts 80 procent van het uitgekeerde bedrag in de heffing wordt betrokken. Er wordt dan geen revisierente berekend. De stimuleringsmaatregel geldt alleen in 2014. Voorwaarden om de mogelijkheid tot oneigenlijk gebruik van deze ‘80%-regeling’ tegen te gaan, is dat het kapitaal vóór 15 november 2013 moet zijn overgemaakt op de daarvoor bestemde stamrechtrekening.

 

Overgangsregeling
Op basis van een voorgestelde overgangsregeling, kan de stamrechtvrijstelling nog van toepassing zijn op zaken met een ontslagdatum na 31 december 2013. Voorwaarden zijn dat de stamrechtovereenkomst vóór 31december 2013 is getekend met daarin vastgelegd welk bedrag naar welke instantie wordt overgemaakt en dat de ontslagdatum vóór 1 juli 2014 ligt.

 

Internationale aspecten
Door de afschaffing van de stamrechtfaciliteit wordt het in internationale ontslagzaken nog belangrijker na te gaan of internationale planning en allocatie van de ontslagvergoeding aan de orde is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval van een uitzending. Hierdoor wordt duidelijk of de (totale) belastingdruk op de ontslagvergoeding verlaagd kan worden.