03 september 2013

Stamrecht-bv in opmars

NL Nieuws Stamrecht-bv in opmars

De nieuwe wetgeving om het makkelijker te maken om een besloten vennootschap (bv) op te richten, resulteert nauwelijks in meer startende ondernemers. De regeling wordt vooral gebruikt voor het oprichten van nieuwe beheersconstructies om fiscaal vriendelijk geld weg te zetten, zoals financiële holdings, beleggingsinstellingen en stamrecht-bv's. Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

 

Sinds de invoering van nieuwe wetgeving voor bv's per 1 oktober vorig jaar is er wel ‘een significante stijging' zichtbaar van het aantal nieuwe bv's. In de periode oktober 2012 tot en met mei 2013 werden 45.319 bv's ingeschreven in het Handelsregister, dat is bijna de helft meer (46 procent) dan over dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal niet-financiële nieuwe ondernemingen veranderde tegelijkertijd echter nauwelijks.

 

Mogelijk speelt de economische situatie waarin veel ontslagvergoedingen worden verstrekt een rol, vermoedt de KvK. Dat geld kan goed in een stamrecht-bv worden weggestopt.

Door de nieuwe wetgeving is er geen minimum startkapitaal van 18.000 euro meer nodig voor het oprichten van een bv. Ook de verplichte bank- en accountantsverklaring zijn vervallen.