11 juni 2013

Sociale partners: toch hogere pensioenopbouw

NL Nieuws Sociale partners: toch hogere pensioenopbouw

Vakbonden en werkgevers blijven streven naar een hogere pensioenopbouw dan vorige week met het kabinet is afgesproken. Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en de vakcentrales FNV en CNV zeiden dat maandag in een hoorzitting van de Tweede Kamer over het pensioenakkoord dat kabinet en sociale partners vrijdag sloten.

Daarin wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd van 2,25 naar 1,85 procent van het inkomen. Volgens de sociale partners is dat eigenlijk te weinig. Ze denken dat een opbouwpercentage naar 2 procent mogelijk is dankzij meevallers bij de pensioenfondsen.

Volgens het Centraal Planbureau is de kans dat die meevallers zich voordoen overigens nauwelijks aanwezig.

 

Werkgeversvertegenwoordiger Ton Schoenmaeckers wees erop dat het pensioenakkoord niet meer is dan een reparatie van een afspraak uit het regeerakkoord ‘waar wij niet om hadden gevraagd'. Volgens het regeerakkoord zou de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd worden naar 1,75 procent. Na verzet van bonden en werkgevers legde het kabinet 250 miljoen euro op tafel om de ingreep te verzachten. Na overleg met de sociale partners heeft dat geleid tot een opbouwpercentage van 1,85 procent in 2015. ‘Onze ambitie blijft echter 2 procent', aldus Schoenmaeckers.