26 juni 2014

Schenken op papier: besparen notariskosten mogelijk?

NL Nieuws Schenken op papier: besparen notariskosten mogelijk?

Een veel voorkomende manier van schenken is het doen van een zogenoemde ‘papieren schenking’. Hierbij verklaart de schenker een bedrag schuldig te zijn aan de begiftigde. De vordering van de begiftigde op de schenker is veelal opeisbaar bij overlijden. In de praktijk speelde de vraag of – ter besparing van notariskosten – meerdere schenkingen kunnen worden vastgelegd in één akte.

 

Eén akte = meerdere uitkeringen
Om notariskosten te besparen leek het mogelijk om voor een aantal jaren het (jaarlijkse vrijgestelde) vastgestelde bedrag bij één notariële akte te schenken. De toekomstige schenking(en) waren dan afhankelijk van de voorwaarde dat zowel u als de begiftigde(n) in leven waren. Volgens de successiewet wordt een voorwaardelijke schenking pas in aanmerking genomen als deze voorwaarde is vervuld. Dit werd ook goedgekeurd door de Belastingdienst Groningen.

 

Echter, inmiddels is deze goedkeuring ingetrokken. De belastingdienst is van mening dat bij meerdere schenkingen in één akte sprake is van een schenking van periodieke uitkeringen. De schenking van de waarde van het verwachte totaalbedrag aan te ontvangen periodieke uitkeringen is met schenkbelasting belast op het moment van totstandkoming van de schenking. Dit is uiteraard voor u niet gewenst, omdat u dan niet jaarlijks gebruik kunt maken van de beschikbare vrijstellingen.

 

Toch besparen?
Wellicht is toch een besparing van notariskosten mogelijk door niet te werken met jaarlijkse notariële akten, maar met onderhandse akten. Op grond van een wettelijke bepaling is het dan wel zo dat bij overlijden van de schenker de onderhandse schenkingen kunnen vervallen. Om dit ongewenste gevolg te vermijden, kunt u één keer per (bijvoorbeeld) 5 jaar de onderhandse schenkingen bekrachtigen in een notariële akte.