07 oktober 2013

Salaris Online: bespaart kosten en tijd

NL Nieuws Salaris Online: bespaart kosten en tijd

Als werkgever heeft u uw handen vol aan alle administratie. Door alle veranderingen die de overheid de laatste jaren doorvoert, heeft u wellicht het idee dat u uw administratie steeds moet updaten. Door de webapplicatie Salaris Online nemen we u veel werk uit handen. Wat zijn de voordelen?

 

Uw salarisadministratie kan volledig gedigitaliseerd worden met Salaris Online. Deze webapplicatie bestaat uit verschillende modules waar u veel voordeel van kunt hebben. Door middel van een inlognaam en code heeft u 7 dagen per weg/24 uur per dag toegang tot uw salarisgegevens. Graag geven wij u hieronder de diverse mogelijkheden beknopt weer.

 

Documentenarchief
In deze applicatie worden de (standaard) documenten per periode op een veilige manier voor u klaar gezet en niet meer per post naar u toegezonden. U kunt de documenten inzien, printen of op uw eigen locatie opslaan. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om zelf overzichten op te vragen en om te zetten naar een document of Excel. U haalt deze lijsten direct uit het payroll systeem.

 

Personeelsadministratie/informatie
Met deze module kunt u uw personeelsgegevens zelf muteren, nieuwe werknemers invoeren en inzien of overzichten afdrukken. De mutaties worden door uw salarisadministrateur gecontroleerd en verwerkt in de periodieke salarisverwerking. Na verwerking staan alle gewenste documenten gereed in het documentenarchief.

 

Employee Self Service (ESS)
U kunt uw werknemers ook toegang geven tot een deel van de personeelsadministratie en uiteraard ook voor de documenten die u wilt delen met uw werknemers. Via ESS kunnen zij bepaalde gegevens die door u zijn vastgelegd bekijken of indien u dit wenst ook zelf muteren (adres gegevens). Daarnaast plaatsen wij elke periode de salarisspecificaties en na afloop van het jaar de jaaropgave. U kunt ook zelf documenten (arbeidscontract, kopie ID bewijs, etc.) plaatsen. Hierdoor ontstaat er een digitaal dossier voor uw werknemer. Daarnaast is ESS uit te breiden met een verlofregistratiesysteem.

 

Manager Self Service (MSS)
Als u het verlofregistratiesysteem van ESS gebruikt wilt u ook aan die (groep) werknemers een manager / verantwoordelijke koppelen. De manager krijgt een inlog om de verlof aanvragen goed- of af te keuren en om de personele bezetting in te kunnen zien. Daarnaast kunt u de manager ook (gedeeltelijk) rechten geven om de personeelsadministratie bij te laten werken.