03 mei 2013

Ruim tachtig procent van de financieel adviseurs bereidt zich nog niet voor op SEPA

NL Nieuws Ruim tachtig procent van de financieel adviseurs bereidt zich nog niet voor op SEPA

Uit een inventarisatie van softwareleverancier ANVA onder 175 financieel adviseurs, blijkt dat ruim tachtig procent van de financieel adviseurs zich nog niet voorbereidt op de introductie van SEPA.

Het is van groot belang dat organisaties tijdig starten met de voorbereiding op SEPA, anders lopen zij het risico dat ze na 1 februari 2014 niet meer aan het betalingsverkeer kunnen deelnemen. Echter, nog geen twintig procent van de financieel adviseurs is inmiddels bezig met de voorbereiding op de nieuwe betalingssystemen. De meerderheid zit al wel in de oriënterende fase. Bijna een derde is nog helemaal niet begonnen.

 

Binnen drie dagen voorbereid op SEPA
Bijna alle ondervraagden (88%) verwachten geen problemen bij de overgang en denken dat zij op tijd klaar zijn voor SEPA. Een groot aantal zaken moet echter door ieder kantoor worden aangepast. Denk aan het aanpassen van het drukwerk en de gegevens op de website in verband met de nieuwe rekeningnummers, controleren of het huidige bankpakket de nieuwe standaard ondersteunt en het aanpassen van het machtigingsproces. Desondanks denkt bijna een vijfde van de respondenten dat de overgang op SEPA hen slechts drie dagen kost en ruim veertig procent denkt drie weken.