03 april 2013

Reservering voor dga-pensioen na afloop kalenderjaar niet mogelijk

NL Nieuws Reservering voor dga-pensioen na afloop kalenderjaar niet mogelijk

Rechtbank Noord-Holland stelt vast dat een bv uiterlijk 31 december 2010 geen stellig voornemen had om pensioenuitkeringen aan haar dga te verstrekken. Over 2010 kan de bv dan ook niet voor het pensioen reserveren.

 

De bv verkoopt in 2007 een pand en de hierbij gerealiseerde verkoopwinst brengt ze onder in een HIR. De inspecteur stelt de bv er eind 2011 van op de hoogte dat hij voornemens is om de HIR in 2010 aan de winst toe te voegen. De bv antwoordt dat zij er voor kiest om voor het pensioen van de dga te reserveren. Bij het opleggen van de aanslag houdt de inspecteur er rekening mee dat de HIR vrijvalt. Hij houdt geen rekening met een pensioenreservering.

 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur de HIR terecht heeft laten vrijvallen. Verder staat de rechtbank geen reservering voor het pensioen van de dga toe. De rechtbank wijst er daarbij op dat goed koopmansgebruik reservering voor het pensioen voor de dga na afloop van het kalenderjaar niet toestaat. Nu de bv uiterlijk 31 december 2010 geen stellig voornemen had om pensioenuitkeringen te verstrekken aan haar dga, is reservering niet mogelijk. Het gelijk is aan de inspecteur.