22 juli 2014

Regeling praktijkleren: dien uw aanvraag 2014 in vóór 15 september 2014

NL Nieuws Regeling praktijkleren: dien uw aanvraag 2014 in vóór 15 september 2014

Door Henk Troost, subsidieadviseur bij Grant Thornton.

 

Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Wat is er veranderd en hoe verloopt het aanvraagtraject in de nieuwe regeling?

 

Regeling tot 1 januari 2014
Tot 1 januari was de werkwijze helder: u gaf de werknemers door die opleidingen deden die beroeps gerelateerd waren en deze werden verwerkt in uw salarisadministratie.

 

Begeleidings- in plaats van loonkosten
Vanaf nu is dat anders. Waar het voorheen ging om loonkosten, gaat het nu om kosten die ú maakt ten behoeve van de begeleiding. U kunt een subsidiebedrag van maximaal 2.700 euro krijgen per deelnemer die een beroeps gerelateerde opleiding volgt en bij u een praktijkleerplaats en/of werkleerplaats inneemt. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. U kunt deze subsidie ook aanvragen voor loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of door de onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft (hbo, promovendi en toio’s). Opleidingsbedrijven in de sector techniek, die ook erkend leerbedrijf zijn, kunnen in 2014 eenmalig ook een deelaanvraag over de eerste 13 weken van 2014 indienen. 
 • U werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst. De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO. 
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft.

 

Wat betekent dit voor u?
U vraagt per studiejaar na de geboden begeleiding de subsidie aan. Het studiejaar 2014 is in dit verband een vreemd jaar en daarvoor geldt het volgende:

 • VMBO en MBO: 1 januari 2014 – 31 juli 2014
 • HBO: 1 januari 2014 – 31 augustus 2014
 • Promovendi/toio’s: 1 januari 2014 – 31 augustus 2014

 

Voor 2014 moet u uw aanvraag indienen vóór 15 september 2014.

 

Onderdelen aanvraag
Uw aanvraag moet de volgende onderdelen bevatten:

 • wie is de werkgever?
 • om welke student gaat het?
 • om welke (mbo-bbl) opleiding gaat het?
 • periode van begeleiding en aantal weken?
  (Deze periode en aantal weken begeleiding kan voor elke student ongelijk zijn. Bijvoorbeeld bij ziekte of andere afwezigheid van student.)

 

Bewijsstukken
U moet per deelnemer in uw administratie de volgende stukken hebben liggen:

 • getekende praktijkleerovereenkomst;
 • aanwezigheidsregistratie van de deelnemer;
 • aantonen van uw begeleiding;
 • administratie van behaalde kwalificaties/kwaliteiten.

 

U hoeft deze stukken niet op te sturen, maar moet deze wel in uw administratie bewaren. U kunt hier namelijk op worden gecontroleerd. De essentie is dat u alles aantoonbaar kunt weerleggen.

 

Aanvraagprocedure 
U kunt de subsidie alleen digitaal aanvragen. U heeft daarvoor een zogenoemde ‘E-herkenning’ nodig. Grant Thornton heeft deze E-herkenning en wij kunnen daarom voor u de aanvraag opstellen en indienen.