07 maart 2014

Rechtbank verwerpt uitleg dga van vaststellingsovereenkomst met fiscus

NL Nieuws Rechtbank verwerpt uitleg dga van vaststellingsovereenkomst met fiscus

Onlangs oordeelde rechtbank Noord-Holland dat een dga gebonden is aan de vaststellingsovereenkomst die hij met de Belastingdienst heeft gesloten.

 

Een man is directeur en enig aandeelhouder van een tweetal bv's. Hij heeft een schuld in rekening-courant bij beide vennootschappen. Over onder meer deze schulden sluit de dga een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst. In geschil is de uitleg van deze vaststellingsovereenkomst.

 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de dga gebonden is aan de vaststellingsovereenkomst die hij met de Belastingdienst heeft gesloten. De rechtbank verwerpt de stelling van de dga dat een winstuitdeling slechts aan de orde kan zijn indien er voldoende winstreserves aanwezig zijn in de vennootschap, dus zonder rekening te houden met winstanticipatie. Deze uitleg verdraagt zich volgens de rechtbank niet met de duidelijke tekst van de vaststellingsovereenkomst.

 

Nu de vaststellingsovereenkomst (onder meer) juist is gesloten ter voorkoming dan wel beëindiging van een geschil of onzekerheid ter zake van de fiscale behandeling van de geconstateerde onzakelijke transacties tussen de dga en de vennootschappen, had de dga redelijkerwijs moeten begrijpen dat in de vaststellingsovereenkomst is bedoeld om aan te sluiten bij het fiscaalrechtelijke uitdelingscriterium. Het beroep van de dga is wel gegrond omdat de Belastingdienst de winstuitdeling € 8 te hoog heeft vastgesteld.