13 december 2013

RDA-percentage 2014 vastgesteld op 60

NL Nieuws RDA-percentage 2014 vastgesteld op 60

Minister Kamp van Economische Zaken heeft het voor het jaar 2014 te gelden percentage van de Research & Developmentaftrek (RDA) vastgesteld op 60.

 

In 2013 geldt een percentage van 54. De RDA is een gebudgetteerde regeling. Een RDA-percentage van 60 komt overeen met een nettovoordeel van 15% bij een tarief van de VPB van 25%.