13 december 2013

RB voorstel voor eenvoudiger pensioen in eigen beheer

NL Nieuws RB voorstel voor eenvoudiger pensioen in eigen beheer

Register Belastingadviseurs (RB) heeft op 12 december commentaar geleverd op een voorstel van de staatssecretaris van Financiën over het pensioen in eigen beheer van dga's. Dit commentaar is gestuurd aan de vaste commissies voor Financiën van zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer, en aan het Ministerie van Financiën. Het RB adviseert nadrukkelijk om niet te kiezen voor de door de staatssecretaris voorgestelde oplossing.

 

Op 6 december 2013 stuurde staatssecretaris Weekers een brief aan de Eerste Kamer, waarin oplossingsrichtingen worden geschetst voor knelpunten van pensioen in eigen beheer van dga's. Volgens het RB bestaat er in feite slechts één belangrijk knelpunt: de waardering van de pensioenverplichting met het oog op de bepaling van de dividendruimte. Dit knelpunt kan worden weggenomen door middel van een langetermijnoplossing die inhoudt dat eerst een herrekening ofwel afstempeling van de pensioenaanspraken plaatsvindt. Vervolgens wordt de pensioenvoorziening ook voor fiscale doeleinden op commerciële grondslagen gewaardeerd. Dit is volgens het RB een structurele oplossing die geen onaanvaardbare negatieve budgettaire consequenties heeft. Het RB adviseert nadrukkelijk om de door de staatssecretaris voorgestelde oplossing van een fiscale pensioenreserve niet te kiezen als langetermijnoplossing.

 

Voor de korte termijn ziet het RB mogelijkheden om het knelpunt met twee ‘quick wins' minder groot te laten zijn. Dit kan ten eerste worden bereikt door in plaats van het u-rendement de rente van hoogwaardige bedrijfsobligaties als uitgangspunt te nemen voor de waardering van de pensioenverplichting op commerciële grondslagen. In de tweede plaats kan voor wat betreft het nabestaandenpensioen worden goedgekeurd dat slechts rekening hoeft te worden gehouden met de koopsom voor een externe verzekering.