11 december 2013

Rapport arbeidsdeskundige bij beslissing WIA en ZW ook naar werkgever

NL Nieuws Rapport arbeidsdeskundige bij beslissing WIA en ZW ook naar werkgever

Krijgt een zieke werknemer een WIA- of Ziektewet-uitkering? Vanaf 1 januari 2014 ontvangt de werkgever als belanghebbende bij de beslissing ook het rapport van de arbeidsdeskundige. Dat rapport van de arbeidsdeskundige licht de beslissing over de uitkering toe. Werkgevers ontvangen dit rapport omdat zij willen weten op welke informatie deze beslissing is gebaseerd, zo meldt UWV.

 

Er staat geen medische informatie in het rapport dat de werkgever ontvangt bij de beslissing. Gegevens over de aard van de ziekte of de oorzaak van de beperkingen worden niet gemeld. In het rapport staat wat voor werk de werknemer wel en niet kan doen, met zijn arbeidsbeperkingen. Zo biedt het rapport voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn ook een handvat om de re-integratie verder vorm te geven.