24 juni 2013

Raad van State kraakt pensioenplan

NL Nieuws Raad van State kraakt pensioenplan

De Raad van State is vernietigend over een kabinetsplan om de jaarlijkse pensioenopbouw terug te brengen van 2,25 procent naar 1,85 procent van het inkomen. Het kabinet heeft hierover twee weken terug een akkoord gesloten met vakbonden en werkgevers. Dat is bedoeld als verbetering op een eerder voorstel, waarin de pensioenopbouw tot 1,75 procent zou dalen.

 

Volgens de Raad van State leidt het nieuwe plan nauwelijks tot betere pensioenopbouw, terwijl de uitvoeringskosten zeer hoog zijn. Bovendien is het verre van zeker dat door het plan de pensioenpremies zullen dalen, zoals het kabinet verwacht. Het adviescollege vindt dat het kabinet het pensioenplan niet naar de Kamer moet sturen. Het kabinet heeft dat laatste toch gedaan. De Kamer behandelt het voorstel maandag.