Integer functioneen als waterschap bestuurder

NL Nieuws Publicaties Integer functioneen als waterschap bestuurder

Verificatie en een gericht gesprek kunnen ‘gedoe’ achteraf voorkomen. De Eerste Kamer heeft eind 2013 besloten het wetsvoorstel voor wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet als hamerstuk af te doen. Door tijdig de juiste aandacht te besteden aan het thema integriteit voor deze doelgroep, voorkomt u gevolgen achteraf die zowel voor de persoon, als de politiek, vervelend kunnen zijn.