IBR 2014: Outsourcing: driving efficiency and growth

NL Nieuws Publicaties IBR 2014: Outsourcing: driving efficiency and growth

De meerderheid van de senior executives, directeuren en ondernemers wereldwijd heeft geen plannen om in de nabije toekomst bedrijfsprocessen uit te besteden. Hoewel besluitvormers erkennen dat outsourcing kán leiden tot kostenbesparing en procesefficiëntie, zijn zij bezorgd de controle op een belangrijk proces te verliezen.