GTIL: Growing communities charity social media report

NL Nieuws Publicaties GTIL: Growing communities charity social media report

Sociale media veranderen het mondiale speelveld voor liefdadigheidsinstellingen doordat ze hen nieuwe mogelijkheden bieden voor het bereiken van strategische doelen. Veel liefdadigheidsinstellingen zien sociale media al als belangrijke kanalen om hun doelen voor communicatie en fondsenwerving te bereiken.