Employee Self Service

NL Nieuws Publicaties Employee Self Service

Employee Self Service (ESS) geeft uw werknemer (beperkt) toegang tot salarisgerelateerde gegevens. Naast de persoonlijke gegevens van de werknemer zetten wij periodiek de salarisspecificatie en andere documenten klaar en kunt u zelf ook documenten in de module plaatsen, zodat de werknemer deze gegevens zelfstandig kan inzien en ophalen.