18 juni 2013

Pseudo-eindheffing: aandelenplan is geen optieplan en telt mee voor toetsloon

NL Nieuws Pseudo-eindheffing: aandelenplan is geen optieplan en telt mee voor toetsloon

In een uitspraak van het Hof Amsterdam (Hof Amsterdam, 18-04-2013, nr 12/00431) wordt beslist dat een bepaald aandelenplan niet kan worden aangemerkt als een aandelenoptierecht in de zin van de wet. Om die reden dient het voordeel uit het aandelenplan mee te tellen als toetsloon voor de berekening van de pseudo-eindheffing die werkgevers dienen af te dragen ingeval van excessieve ontslagvergoedingen. ‘Echte’ aandelenoptierechten hoeven echter niet te worden meegenomen voor de berekening van deze pseudo-eindheffing.

 

Toelichting
In 2009 is de zogenaamde pseudo-eindheffing in werking getreden, die wordt geheven over het excessieve deel van vertrekvergoedingen. De eindheffing is vormgegeven als een heffing voor de werkgever, die in beginsel niet mag worden verhaald op de werknemer.

 

Sinds 2013 dient de werkgever 75% belasting (tarief verhoogd van 30%) te betalen over het excessieve deel van vertrekvergoedingen aan werknemers. Deze eindheffing staat los van de reguliere loonheffing, die de werknemer zelf gewoonlijk verschuldigd is over de ontvangen ontslagvergoeding.

 

In 2013 dient de werkgever deze zogenoemde pseudo-eindheffing te betalen indien het zogenaamde toetsloon hoger is dan 531.000 euro en de vertrekvergoeding hoger is dan het toetsloon. De berekeningswijze van het toetsloon kan bijzonder complex zijn, zeker indien sprake is van aandelengerelateerde beloningen.

 

Heeft u nog vragen over de pseudo-eindheffing, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon of met één van onze HR Services specialisten.