25 september 2014

Prinsjesdag!

NL Nieuws Prinsjesdag!

Door Geert de Jong hoofd bureau vaktechniek fiscaal en partner bij Grant Thornton.

 

Dinsdag 16 september jl. was het weer zover. Prinsjesdag. Net als de afgelopen jaren, betekende dat voor fiscalisten – en zeker voor mij als (mede)verantwoordelijk voor de fiscale vaktechniek binnen Grant Thornton – vanaf drie uur in de middag: lezen, lezen, lezen!

 

De omvang van de op deze speciale dag gepubliceerde fiscale wetsvoorstellen was beduidend minder groot dan in de voorgaande jaren. De Minister van Financiën heeft zich dit jaar beperkt tot de wetswijzigingen die wat hem betreft per se op 1 januari 2015 moeten ingaan; alle minder urgente wetsvoorstellen heeft hij doorgeschoven naar het voorjaar van 2015. Wel heeft de Minister toen een beschouwing op een beoogde wijziging van het belastingstelsel naar het parlement gestuurd. Hierin schetst hij de uitgangspunten, contouren en ambities van een nieuw belastingstelsel. De belangrijkste twee doelen: het stelsel moet eenvoudiger (‘complexiteitsreductie’ noemt hij dat) en het moet leiden tot meer werkgelegenheid en economische groei. Maar goed, de belastingherziening gaat nog wel even duren; er is nog geen concreet tijdspad bekend. Bovendien moet er volgens de Minister nog worden gezocht  naar financiële ruimte om de doelstellingen  van de stelselwijziging te kunnen realiseren.

 

Net als het beoogde nieuwe belastingstelsel, staan de vorige week gepresenteerde belastingplannen volgens de Minister in het teken van werkgelegenheid en groei. Dit wordt bereikt door te focussen op lastenverlichting. Ik vraag me af of de Minister hierin is geslaagd. Ik denk eerlijk gezegd van niet. De nu voorgestelde plannen zien namelijk op maatregelen die arbeid niet zozeer voor de werkgever interessanter maakt, maar voordeel oplevert voor de werknemer zelf. Denk daarbij aan een verlaging van het tarief van de inkomstenbelasting in de eerste schijf (althans, zo presenteert de Minister het; in feite gaat het om een beperktere verhoging dan waartoe eerder was besloten) en aan de verhoging van de arbeidskorting. Van een substantiële lastenverlaging voor werkgevers is geen sprake. Nu maar hopen op flinke economische groei. Zonder dat sowieso geen grote stijging van de werkgelegenheid!

 

Geïnteresseerd in een beknopt overzicht van de belastingplannen voor 2015? Lees dan onze Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015.

 

Bron: Alphen Intobusiness