22 april 2014

Pleidooi voor verlenging overgangsperiode werkkostenregeling

NL Nieuws Pleidooi voor verlenging overgangsperiode werkkostenregeling

Het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit heeft in het kader van een samenwerkingsverband (NEMACC) tussen de Erasmus Universiteit en de NBA een onderzoek verricht naar de toepassing van de werkkostenregeling. De onderzoekers concluderen dat deze regeling voor het midden- en kleinbedrijf veel nadelen oplevert. Het is dan ook in elk geval niet wenselijk dat de regeling uiterlijk ingaande 2015 door alle werkgevers moet zijn ingevoerd.

 

Een verdere verlenging van de overgangsperiode zoals die nu geldt is volgens de onderzoekers zeer wenselijk. Deze moet worden gecontinueerd zolang geen sprake is van een definitieve oplossing van de problematiek. De onderzoekers doen overigens ook aanbevelingen voor meer structurele oplossingen.

Onderzoekers zijn D.A. Albregtse, P. Kavelaars en F.M. Werger.

 

·         Knelpunten in de werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven