03 juni 2013

Top bedrijfsleven steunt euro, twijfel over uitbreiding eurozone

NL Nieuws Persberichten Top bedrijfsleven steunt euro, twijfel over uitbreiding eurozone

Ondanks de voortdurende schuldencrisis staan leiders van eurozone-landen volledig achter de euro. Ook de Nederlandse top van het bedrijfsleven is voorstander van de munteenheid die in 2002 werd geïntroduceerd. Wel vindt een op de twee leiders in ons land dat er geen enkel land meer tot de eurozone mag toetreden. Dat blijkt uit het jaarlijks terugkerende onderzoek ‘IBR: Future of Europe’ van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton. Het onderzoek, waar dit jaar circa 3.100 Europese leiders aan deelnamen, geeft een beeld van de manier waarop het bedrijfsleven in de eurozone en Europa tegen de euro(zone) aankijkt.

 

Ondanks de stagnerende economieën en de aanhoudende discussie over schulden staan ceo’s, bestuursvoorzitters en managing directors uit de eurozone trouw achter de euro: 94% van hen vindt dat de munteenheid moet blijven bestaan. Ook het aantal respondenten dat aangeeft dat de euro van positieve invloed is geweest op hun business is gegroeid: van 71% in 2012 naar 78% in 2013.
Landen die het meest positief tegen de euro aankijken, zijn Ierland (88%), Duitsland (86%) en Finland (85%). Critici zijn er met name te vinden in Frankrijk en Nederland, waar een kleinere meerderheid van de zakelijk leiders (64%) positief is over de impact van de euro op het bedrijfsleven. In Frankrijk daalde het positieve sentiment het afgelopen jaar fors, van 71% naar 64%. Bovendien noemt een op de vijf Franse leiders (20%) deelname aan de euro negatief – het hoogste percentage in de eurozone en ver boven het Duitse resultaat (7%).


52% Nederlandse leiders tegen méér toetreders

Als het gaat om uitbreiding van de eurozone is er aardig wat verdeeldheid in het bedrijfsleven. In totaal 39% van de respondenten wil niet dat er méér landen tot de regio toetreden, 17% vindt dat ‘verlieslijdende landen’ uit de euro moeten stappen. In 2012 was een op de vier organisaties (24%) nog voorstander van uittreders. In Nederland is een op de twee leiders in het bedrijfsleven tegen nieuwe toetreders (52%), een op de vijf (22%) is voorstander van een zogenaamde ‘Grexit’. Italië en Griekenland zijn de enige landen binnen de eurozone waar een meerderheid voor uitbreiding is.

Buiten de eurozone is het beeld eveneens gevarieerd. Een groot deel van de bestuurders in Letland (64%), Litouwen (61%) en Denemarken (59%) wil nog steeds dat hun land zich aansluit bij de eurozone. In het Verenigd Koninkrijk (11%) en Zwitserland (6%) is daar vrijwel geen behoefte aan.


Meerderheid voor verdere Europese integratie en Eurobonds

Over de (toekomstige) integratie van Europa wisselen de meningen. Tweederde van de eurozone-lidstaten (66%) is voorstander van een verdere economische integratie, een minderheid voor meer politieke integratie (40%). Als het gaat om het uitschrijven van Eurobonds is 65% van de bestuurders voorstander, met Duitsland als grootste uitzondering (32%).


Om gezamenlijke groei te realiseren, juicht de meerderheid van het Nederlandse bedrijfsleven verdere economische (77%) en/of industriële integratie (68%) van harte toe. Over politieke integratie zijn onze leiders een stuk terughoudender (37%).

 

Verdeeldheid Frankrijk en Duitsland over integratie Europa

Opvallende verschillen constateren de onderzoekers tussen Duitsland en Frankrijk, twee landen die van oudsher samen voor Europese integratie hebben gestreden. Duitse bedrijven staan in vergelijking met hun Franse tegenhangers veel meer open staan voor verdere integratie: in totaal 61% van de Duitse leiders steunt een verdere politieke integratie (61%) en economische integratie (76%), tegenover respectievelijk 35% en 69% in Frankrijk. Ook over schuldwaarborgen zijn er meningsverschillen. Slechts 32% van de bedrijven in Duitsland zou de invoering van Eurobonds steunen, circa de helft van het percentage in Frankrijk (60%).

 

Buiten de eurozone is er minder steun voor een verdere Europese integratie. Slechts 14% van het bedrijfsleven in deze Europese landen steunt een politieke integratie, 32% is voor meer economische integratie – met negatieve uitschieters van respectievelijk 6% en 20% in het Verenigd Koninkrijk. Intussen neemt de aantrekkingskracht van de Europese Unie voor leiders buiten de eurozone af: 51% is van mening dat verdere integratie een voordeel is, terwijl dit 12 maanden eerder nog 62% was.

 

Over het Grant Thornton International Business Report (IBR)
Het Grant Thornton International Business Report (IBR) is een wereldwijd kwalitatief onderzoek naar de opinies en verwachtingen van 12.500 zakelijk leiders in 44 economieën. Aan dit onderzoek ‘Future of Europe’, uitgevoerd door Experian in het eerste en tweede kwartaal van 2013, werkten 3.100 chief executive officers, managing directors en andere senior executives uit verschillende branches mee: 1.250 eurozone-leiders, 1.150 EU-leiders en 700 non-EU-leiders. Het IBR wordt ieder kwartaal afgenomen. Grant Thornton International doneert voor iedere surveydeelnemer USD 5 aan Unicef. De laatste zes jaar werd 250.000 USD opgehaald.