11 april 2013

Organisaties zien meer kansen voor groei

NL Nieuws Persberichten Organisaties zien meer kansen voor groei
 

Het vertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven in de economie is in het eerste kwartaal van 2013 licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit het nieuwste International Business Report (IBR) van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton dat ieder kwartaal verschijnt. Voor het eerst in anderhalf jaar (Q3 2011) behaalt Nederland weer een ‘positieve score’ op de wereldwijde optimisme/pessimisme-balans van Grant Thornton International. Ook op Europees niveau signaleren de onderzoekers een licht positieve trend als het gaat om economisch vertrouwen.

 

Meer Nederlandse organisaties zijn in het eerste kwartaal van 2013 optimistisch(er) gestemd als het groei betreft. Een derde (32%) van de Nederlandse organisaties zegt vertrouwen te hebben in de economische vooruitzichten, tegenover 16% in het laatste kwartaal van 2012. Dit toenemend economisch vertrouwen resulteert in positieve verwachtingen ten opzichte van omzet (58%), winstgevendheid (48%) en export (32%) het komend jaar.

Méér personeel, maar ook bevriezing van salarissen
Circa een derde van de respondenten (30%) verwacht de komende periode extra personeel in dienst te nemen, een stijging van 10% ten opzichte van het vorige kwartaal. Wel denken relatief meer organisaties na over bevriezing van de salarissen. In totaal 62% van de organisaties denkt dit jaar salarisgroei door te kunnen voeren, tegenover 76% in het vorige kwartaal. Als het om verkoopprijzen gaat, zegt circa een kwart van de organisaties (26%) dat deze het komend jaar zullen stijgen, vergelijkbaar met het vierde kwartaal in 2012.

 

Nederland stijgt naar neutrale positie op wereldwijd balans
Daarmee bereikt Nederland voor het eerst sinds anderhalf jaar een neutraal-positieve score op de optimisme-pessimismebalans van Grant Thornton International (zie bijlage). Die bedraagt op dit moment 0%, tegenover -42% in het vierde kwartaal van 2012. In juni van 2012 bereikte ons land een van de laagste plaatsen ooit op de balans (-46%), net boven het hevig door de crisis geteisterde Spanje en Griekenland.

 

Frank Ponsioen, bestuursvoorzitter van Grant Thornton Nederland:
"Voor het eerst sinds medio 2011 staat Nederland weer neutraal op de optimisme/ pessimismebalans van Grant Thornton International. Lange tijd was er sprake van een uitermate negatieve tendens en een afwachtende houding onder organisaties. En hoewel de meerderheid van het bedrijfsleven vandaag de dag nog steeds weinig economisch vertrouwen heeft, laten deze cijfers zien dat het sentiment onder een beperkt deel van de organisaties begint te veranderen. Dat betekent dat ondernemers hun kasreserves weer durven aan te breken en opnieuw willen investeren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar investeringen in buitenlandse markten. Om de economie van Nederland te versterken, zijn juist die binnenlandse investeringen van groot belang. Dat vraagt om maatregelen van de overheid en om toegang tot kapitaal. Het zal nog een flinke tijd duren voordat er sprake is van een gezonde, stabiele situatie. Ook de spanningen rondom de Cypriotische banken tonen aan hoe broos het Europees vertrouwen en daarmee de investeringsplannen zijn."

Volwassen economieën: meer vertrouwen, meer duurzame investeringen
Ook op Europees niveau hebben meer organisaties vertrouwen in de lokale groeiperspectieven (34%), een stijging van 7% ten opzichte van Q4 in 2012. Zo is er een sterke stijging (+18%) waarneembaar van het aantal organisaties in ‘volwassen economieën’ dat het komend jaar wil investeren in nieuwe installaties en machines (44%) om groei te realiseren. Optimisme is er volop in Noorwegen, Ierland, Turkije en Duitsland. De Fransen zien de toekomst minder rooskleurig in; zij nemen in het eerste kwartaal van 2013 de laagste positie op de wereldwijde ranking in.

 

Wereldwijd is er volgens de onderzoekers sprake van een positief sentiment. Een op de twee organisaties (50%) wereldwijd is positief over de economische groeiverwachtingen, tegenover 39% in het laatste kwartaal van 2012. Volop vertrouwen is er met name in de BRIC-regio (58%). De grootste stijging is het afgelopen kwartaal waarneembaar in de PIGS-landen (49%, +34%), de G7 (49%, +19%) en Noord-America (56%, +18%). In China blijft het optimisme met circa 40% gelijk aan het vorige kwartaal. Wel verwacht een op de twee Chinese organisaties de komende tijd meer mensen in dienst te nemen, tegenover 36% in Q4 van 2012.

 

Grant Thornton International Business Report (IBR)
Het Grant Thornton International Business Report (IBR) is een wereldwijd kwalitatief onderzoek naar de opinies en verwachtingen van 12.500 zakelijk leiders in 44 economieën. Aan dit onderzoek, uitgevoerd door Experian in januari en februari 2013, werkten 3.194 respondenten van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde organisaties mee. Het IBR wordt ieder kwartaal afgenomen. Grant Thornton International doneert voor iedere surveydeelnemer USD 5 aan Unicef. De laatste zes jaar werd 250.000 USD opgehaald. Voor meer informatie: www.gt.nl

 

Over Grant Thornton
Grant Thornton is een accountants- en adviesorganisatie met negen vestigingen in Nederland. Met circa 525 professionals op het gebied van accountancy, belasting-, juridisch en specialistisch advies begeleidt Grant Thornton grote en middelgrote organisaties, dga’s en familiebedrijven. Grant Thornton is lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International), één van ’s werelds grootste en snelst groeiende netwerken voor zelfstandig opererende, onafhankelijke accountants- en advieskantoren. De leden van Grant Thornton International hebben toegang tot de kennis en ervaring van circa 35.000 collega’s in 124 landen. In Nederland combineert Grant Thornton haar grenzeloze expertise met lokale kennis van de markt. Daarmee biedt Grant Thornton haar klanten een kwalitatief hoogwaardig dienstenpakket aan, waar ter wereld ze ook zaken willen doen.