23 juni 2014

IBR-onderzoek onder 3.300 mid-market besluitvormers in 45 economieën

NL Nieuws Persberichten IBR-onderzoek onder 3.300 mid-market besluitvormers in 45 economieën

Meerderheid bedrijven terughoudend met outsourcing

De meerderheid van de senior executives, directeuren en ondernemers wereldwijd heeft geen plannen om in de nabije toekomst bedrijfsprocessen uit te besteden. Hoewel besluitvormers erkennen dat outsourcing kán leiden tot kostenbesparing en procesefficiëntie, zijn zij bezorgd de controle op een belangrijk proces te verliezen. Dat blijkt uit het IBR-onderzoek ‘Outsourcing: driving efficiency and growth’ waarvan accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton vandaag de resultaten publiceert.

 

Grant Thornton deed onderzoek onder 3.300 besluitvormers in het mid-market segment in 45 economieën om inzicht te krijgen in gedrag ten aanzien van outsourcing. Welke diensten worden geoutsourcet en om welke reden? Wat belemmert organisaties in hun keuzes en hoe kunnen deze obstakels worden opgeruimd?

 

Het International Business Report laat zien dat 60% van de  mid-market bedrijven wereldwijd op korte termijn geen plannen heeft om een bedrijfsproces uit te besteden. Outsourcing komt het minst voor in Zuidoost-Azië (26%), Oost-Europa (31%) en Scandinavië (33%). Daarentegen maakt meer dan de helft van de bedrijven in Zuid-Europa (64%) en Latijns-Amerika (51%) op het moment gebruik van outsourcing-leveranciers of is dit van plan. Het gemiddelde voor de eurozone is 35%, vooral gedreven door Zuid-Europa waar gemiddeld 64% van de diensten geoutsourcet wordt.
 
Nederland: veel IT, weinig administratie
In Nederland staat 42% van de besluitvormers in de mid-market open voor outsourcing van backofficediensten. Dit is een relatief hoog percentage in vergelijking met andere West-Europese landen, waaronder België en Frankrijk (rond 25%) en Duitsland (11%). Het zijn in Nederland met name IT-processen die bedrijven uitbesteden, ruim 47%. Financiële diensten, zoals het samenstellen van jaarrekeningen (19%), het voorbereiden van de accountantscontrole (19%) en boekhouding (5%) worden het minst uitbesteed.

 

Drijfveren
Van de groep bedrijven die momenteel backofficediensten uitbesteedt (of dit voornemen heeft), geeft 57% wereldwijd aan efficiëntieverbetering als de belangrijkste drijfveer te zien, en daarna kostenverlaging (55%). In Nederland gaat het om respectievelijk 58% en 57%. Opvallend is dat slechts een derde van de Nederlandse respondenten de drijfveer Waarborgen dat de staf zich op haar core business kan focussen noemt, terwijl deze op eurozone-niveau wél belangrijk wordt geacht.
Ook voor de bedrijven die géén plannen tot outsourcing hebben, zijn kostenverlaging (41%) of procesefficiëntie (33%) de belangrijkste redenen om het wél te overwegen.

 

Arie Kuiper, partner bij Grant Thornton zegt hierover:
"Ook in Nederland sourcen veel besluitvormers liever niet uit. Ze zijn bang om de controle te verliezen (59%) en hebben zorgen over de complexiteit van het outsourcingscontract (55%). Toch is het een algemeen misverstand dat het uitbesteden van een proces betekent dat een bedrijf de controle verliest. Outsourcing helpt managers juist om de werkdruk te verlichten. Zo is er meer ruimte voor reflectie, zicht op hoe het bedrijf presteert ten opzichte van zijn strategie en nieuwe prioriteiten. Ik verwacht dat positieve ervaringen en ‘bewezen efficiëntie’ de Nederlandse besluitvormer helpt te kiezen voor outsourcing.”

 

Bekijk hier het IBR-onderzoek ‘Outsourcing: driving efficiency and growth’