29 januari 2013

Grant Thornton benoemt drie nieuwe partners

NL Nieuws Persberichten Grant Thornton benoemt drie nieuwe partners

Accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton heeft Karin van Wijngaarden (32), Peter van Vuure (39) en Onno Backx (40) per januari 2013 tot partner benoemd. Karin van Wijngaarden en Peter van Vuure maakten carrière binnen Grant Thornton, Onno Backx werkte eerder bij twee andere organisaties. Als partner richten zij zich op de uitbouw van de (internationale) accountancy- en adviesdiensten binnen Grant Thornton.

 

Over Karin van Wijngaarden AA RA

Als adviseur/sparringpartner begeleidt Karin van Wijngaarden met name dga’s en mkb-organisaties in diverse branches bij financiële en strategische vraagstukken, en controleert ze jaarrekeningen van (inter)nationaal opererende vennootschappen. Ze startte haar carrière in 2002 als assistent accountant bij Grant Thornton in Rotterdam. In tien jaar tijd ontwikkelde zij zich tot partner binnen de accountancy- en adviespraktijk, thans werkzaam vanuit de vestiging in Woerden. In 2011 rondde Karin van Wijngaarden het ‘International Advanced Manager Programme’ binnen Grant Thornton International af. Komend jaar verwacht ze de opleiding CB-belastingadviseur succesvol te kunnen afsluiten. Naast haar werk bij Grant Thornton treedt Van Wijngaarden op als bestuurslid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en bestuurslid van de adviescommissie NBA Young Profs. Ook is zij lid van de Beroepsveldcommissie Hogeschool Rotterdam.

 

Over Onno Backx

Onno Backx is als partner verantwoordelijk voor de uitbreiding van de International Tax Services-praktijk in Rotterdam. Hij heeft brede advieservaringen op het gebied van onder meer internationale belastingplanning, herstructureringen voor grensoverschrijdende transacties, fusies en overnames, internationale investeringen en samenwerkingsverbanden, tax audit en het opstellen en afsluiten van advanced pricing agreements en advanced tax rulings met de Nederlandse belastingdienst. Onno Backx trad in 2011 als Senior Manager in dienst bij Grant Thornton. Daarvoor werkte hij ruim 12 jaar voor twee Big Four-organisaties.

 

Over Peter van Vuure RA

Peter van Vuure is werkzaam binnen de Assurance-praktijk op de vestiging in Amsterdam, met name voor grotere mkb-organisaties en kleine beursfondsen. Hij heeft veel expertise op het gebied van internationale verslaggevingsregels en controlestandaarden. Klanten begeleiden bij de uitbreiding van hun internationale bedrijfsvoering is één van zijn specialismen.

Ook Peter van Vuure startte zijn carrière binnen Grant Thornton. In 1998 trad hij als assistent in dienst bij (een rechtsvoorganger van) Grant Thornton. Inmiddels beschikt Van Vuure over een groot netwerk binnen Grant Thornton International, onder meer door het volgen van het ‘International Advanced Manager Programme’. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is Peter van Vuure actief in diverse strategische en vaktechnische commissies binnen de organisatie.