11 juni 2013

Pensioenregelingen: fout in Handboek Loonheffingen 2013

NL Nieuws Pensioenregelingen: fout in Handboek Loonheffingen 2013

De Belastingdienst heeft een fout geconstateerd in het Handboek Loonheffingen 2013. Het betreft de paragraaf over pensioenregelingen.

De fiscus meldde al eerder dat in paragraaf 19.4.1 (werkkostenregeling) en 18.4.1 (vrije vergoedingen en verstrekkingen) van het Handboek Loonheffingen 2013 40-deelnemingsjarenpensioen moest staan in plaats van 40 1/6-deelnemingsjarenpensioen. In 2e alinea van dezelfde paragraaf staat nog een fout. In de laatste zin van de 2e alinea staat 65 jaar en 1 maand. Dit moet 65 jaar zijn.