27 maart 2013

Partnerschap om belasting te ontlopen mag niet

NL Nieuws Partnerschap om belasting te ontlopen mag niet

Het aangaan van een zeer kort geregistreerd partnerschap met als enig doel panden over te dragen zonder daarover overdrachtsbelasting te betalen, geldt als wetsontduiking. Zo oordeelde de Hoge Raad.


Aanleiding uitspraak
In deze zaak waren 2 personen gezamenlijk eigenaar van 10 panden. Op 23 december 2003 zijn zij een geregistreerd partnerschap - gelijkgesteld aan een huwelijk - aangegaan waarbij alleen die 10 onroerende zaken tot de gemeenschap van goederen zijn gaan behoren. Het partnerschap is op 24 december 2003 beëindigd. Vervolgens hebben de ex-partners de gemeenschap verdeeld waardoor de panden op naam van één van hen kwamen zonder dat overdrachtsbelasting hoefde te worden betaald. Voor de verdeling van zo'n gemeenschap bestaat namelijk een vrijstelling. In dit geval was het binnenhalen van die vrijstelling de enige reden om het partnerschap aan te gaan. De inspecteur vond het toepassen van de vrijstelling in dit geval niet gerechtvaardigd en heeft aanslagen opgelegd.


Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad is van mening dat een geregistreerd partnerschap niet kan worden aangegaan om naar believen de belastingheffing ten aanzien van de overdracht van een onroerende zaak te verijdelen. Omdat het partnerschap naar de bedoeling van betrokkenen is aangegaan voor een zo korte periode dat de door de wet aan dit partnerschap verbonden plichten geen reële praktische betekenis konden hebben, behoort de vrijstellingsregeling niet van toepassing te zijn. In zo'n geval is namelijk sprake van wetsontduiking. De inspecteur heeft de aanslagen dan ook, naar de mening van de Hoge Raad, terecht opgelegd.