19 december 2013

Overzicht dienstverlening nieuwe Kamer van Koophandel vanaf 1 januari

NL Nieuws Overzicht dienstverlening nieuwe Kamer van Koophandel vanaf 1 januari

De nieuwe Kamer van Koophandel moderniseert haar dienstverlening. De KvK blijft registreren, informeren en ondersteunen maar geeft daar vanaf 2014 een andere invulling aan. Het bestaande aanbod van producten en diensten wordt nog beter afgestemd op de behoeften van ondernemers. Steeds vaker biedt de KvK diensten digitaal aan. De organisatie wordt daarop aangepast. Deze veranderingen hebben onder andere consequenties voor een aantal administratieve processen met ingang van 1 januari 2014.

 

Voor ondernemers is het bijvoorbeeld belangrijk om kennis te nemen van een aangepast proces voor het deponeren van jaarrekeningen en -stukken. Op www.kvk.nl/ondernemers vinden ondernemers alle actuele veranderingen op een rij.

 

Nieuw algemeen telefoonnummer

Met ingang van 1 januari 2014 is de Kamer van Koophandel bereikbaar via één centraal telefoonnummer: 088 – 585 1 585. De telefoonnummers van de regionale Kamers van Koophandel en Syntens komen te vervallen. Ondernemers kunnen via het Service Center informatie krijgen over ondernemerszaken zoals starten en innovatie. Ze kunnen uittreksels uit het Handelsregister aanvragen en informatie krijgen over inschrijvingen in het Handelsregister.

 

Deponeren jaarrekeningen vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari kunnen ondernemers jaarrekeningen niet meer per e-mail aanleveren. Dit is het gevolg van afspraken die de KvK met het ministerie van EZ heeft gemaakt. Jaarrekeningen kunnen op termijn alleen nog via de website digitaal worden ingediend, conform het nieuwe standaard format SBR. Voor de meeste jaarrekeningen is dat al mogelijk. Ook kunnen ondernemers en intermediairs jaarstukken nog per post aanleveren. Er is nog wel een overgangsperiode tot het moment dat de online dienst voor ieder bedrijf beschikbaar is. Zie www.kvk.nl/deponeren2014 voor de mogelijkheden in elke situatie.

 

Het Handelsregister

Vanaf 1 januari 2014 bestaan er geen verschillende Kamers van Koophandel meer. Post voor het Handelsregister kunnen ondernemers en intermediairs versturen naar een regiokantoor met de vermelding: "T.a.v. het Handelsregister". Zie www.kvk.nl/kantoren voor de adresgegevens.

 

Afspraak maken

Bijna alle opgaven aan het Handelsregister kunnen per post, maar voor een nieuwe inschrijving van een bedrijf of voor het inschrijven van een nieuwe functionaris zijn ondernemers welkom op één van de 19  kantoren van de Kamer van Koophandel. Via een online afsprakensysteem kunnen zij eenvoudig een afspraak maken. Het kantoor reserveert dan tijd zodat ze niet hoeven te wachten. Zie www.kvk.nl/afspraak

 

Uittreksel of afschrift

Voor een papieren uittreksel of een afschrift uit het Handelsregister kunnen ondernemers contact opnemen met het Service Center van de Kamer van Koophandel. Zie www.kvk.nl/contact

Voor het online raadplegen van het Handelsregister: www.kvk.nl/uittreksels

 

Tarieven 2014

Per 1 januari 2014 wijzigen de tarieven van onder andere uittreksels. Deze tarieven zijn bepaald in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie heeft de definitieve tarieven inmiddels vastgesteld: www.kvk.nl/tarieven2014

 

Inschrijfvergoeding in 2014

Voor de inschrijving van een nieuw bedrijf in het Handelsregister, zal in 2014 een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50,- gelden. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet op de Kamer van Koophandel, die op 1 januari 2014 ingaat. De inschrijfvergoeding is verschuldigd bij de start van een bedrijf maar ook bij een voortzetting, overname, splitsing of fusie. De invoeringsdatum van de inschrijfvergoeding is nog niet bekend. Via onze website en onze berichtgeving houden we u op de hoogte. www.kvk.nl/inschrijfvergoeding.

 

Advies en ondersteuning Innovatie

Vanaf 1 januari 2014 bundelen de Kamers van Koophandel en Syntens Innovatiecentrum hun krachten. Dit betekent dat ondernemers voor vragen en ondersteuning op het gebied van innovatie voortaan terecht kunnen bij de nieuwe Kamer van Koophandel.

 

Overzicht kantorennetwerk Kamer van Koophandel

Vanaf 1 januari 2014 beschikt de Kamer van Koophandel over 19 kantoren verspreid over Nederland. De post voor het Handelsregister wordt verwerkt op vijf regiokantoren. Zie ook www.kvk.nl/kantoren

 

• Groningen, Leeuwarden, Emmen.

• Amsterdam, Alkmaar, Almere, Utrecht, Amersfoort.

• Arnhem, Zwolle, Enschede, Apeldoorn.

• Rotterdam, Den Haag, Middelburg.

• Eindhoven, Den Bosch, Breda, Roermond.

 

Met ingang van 1 december 2013 zijn de volgende kantoren gesloten:

• Haarlem, Hoofddorp, Purmerend.

• Venlo, Boxmeer, Tilburg, Sittard/Geleen.

• Tiel, Doetinchem, Nijmegen.

• Delft, Den Haag (Vaillantlaan), Leiden, Terneuzen.