20 december 2013

Overeenkomst Nederland met VS tegen belastingontwijking en zwartsparen

NL Nieuws Overeenkomst Nederland met VS tegen belastingontwijking en zwartsparen

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 18 december 2013 een overeenkomst met de Verenigde Staten getekend die automatische gegevensuitwisseling tussen de belastingdiensten uit beide landen mogelijk maakt. Deze FATCA-overeenkomst onderstreept de samenwerking tussen Nederland en de VS tegen belastingontwijking en zwart sparen. Vanaf september 2015 gaat de Nederlandse Belastingdienst gegevens met de IRS (de Amerikaanse belastingdienst) automatisch uitwisselen. Ook krijgt de Belastingdienst gegevens van Nederlandse belastingplichtigen van de VS.

 

Door de overeenkomst worden onder meer de administratieve lasten voor Nederlandse financiële instellingen verminderd en wordt rechtsbescherming voor hun klanten gegarandeerd. ‘Deze overeenstemming onderstreept de vastberadenheid van Nederland en de Verenigde Staten om internationale belastingontwijking aan te pakken', aldus staatssecretaris Weekers. ‘Daarnaast zijn afspraken gemaakt over vrijstellingen en efficiënte procedures. Dit komt de stabiliteit en een ‘level playing field' van onze Nederlandse financiële sector in de wereld ten goede.'

 

IGA

Weekers heeft eerder aangegeven met de Verenigde Staten te onderhandelen over een zogeheten Intergovernmental Agreement (IGA). Een belangrijk voordeel van de IGA die vandaag is getekend, is dat Nederlandse financiële instellingen niet meer afzonderlijk een overeenkomst met de Amerikaanse belastingdienst hoeven te sluiten. In plaats daarvan zal de gegevensuitwisseling lopen via de ‘eigen' Belastingdienst. Hiervoor wordt de Nederlandse wetgeving aangepast. Beide belastingdiensten hanteren bij de uitwisseling een hoge standaard van data protectie. Ook is de vertrouwelijkheid geborgd. 

 

FATCA

De FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) is een Amerikaanse wet. Deze wet bepaalt dat alle financiële instellingen, wereldwijd, informatie over Amerikaanse klanten, personen en bedrijven, moeten doorgeven aan de Amerikaanse Belastingdienst, de IRS.

 

Het doel van FATCA is het tegengaan van belastingontduiking en zwartsparen door Amerikaanse personen en bedrijven. De G20 vindt dat automatische uitwisseling van FATCA informatie de nieuwe mondiale standaard moet worden om belastingontduiking en zwartsparen tegen te gaan. Een groot aantal landen, waaronder Nederland, heeft zich hierbij aangesloten en draagt in OESO en EU verband actief bij aan de ontwikkeling van de nieuwe mondiale standaard. FATCA past in deze wereldwijde ontwikkeling, waarbij belastingtransparantie wordt vergroot.