27 februari 2014

Opstelten komt met ander wetsvoorstel inzake ondertekening en vaststelling jaarrekeningen

NL Nieuws Opstelten komt met ander wetsvoorstel inzake ondertekening en vaststelling jaarrekeningen

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie komt op korte termijn met een ander wetsvoorstel tot aanpassing van artikel 2:210 lid 5 BW dat handelt over de ondertekening en vaststelling van jaarrekeningen.

Dit meldt de NBA. Volgens artikel 2:210 lid 5 BW betekent ondertekening van een jaarrekening dat deze daarmee ook is vastgesteld, indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn.

Micha Groeneveld van Grant Thornton geeft aan: ''Dit kan er in de praktijk toe leiden dat deze jaarrekeningen binnen 8 dagen na ondertekening door de bestuurders en eventuele commissarissen (en uiterlijk 8 december na afloop van het boekjaar) moeten worden gedeponeerd.’’

Om dit effect weg te nemen is, mede op verzoek van de NBA, in het wetsvoorstel 33771 (verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013) een gewijzigde wettekst opgenomen. Naar aanleiding van Kamervragen is deze voorgestelde wijziging weer ingetrokken, waarbij de minister wel heeft aangegeven op zo kort mogelijke termijn met een ander wetsvoorstel te zullen komen tot aanpassing van artikel 2:210 lid 5 BW.

 

De intrekking betekent dat de aandachtspunten rondom de verkorte publicatietermijn onverminderd actueel blijven, voor meer informatie verwijzen wij naar ''Voorkom plicht eerdere publicatie jaarekening''.