01 april 2014

Opinie: Versterk uw reputatie met ‘Integrated Reporting’

NL Nieuws Opinie: Versterk uw reputatie met ‘Integrated Reporting’

Door Arnold Westgeest

 

Een aantal organisaties doet al aan Integrated Reporting, maar Integrated Reporting kan voordelen bieden voor veel méér ondernemingen. In dit artikel zet ik de voordelen en uitdagingen op een rij, alsmede de veranderingen die nodig zijn om Integrated Reporting te implementeren.

In december 2013 bracht de International Integrated Reporting Council (IIRC) haar Integrated Reporting framework uit. Dit framework biedt organisaties een handvat om transparant(er) op te treden en het bedrijfsverhaal achter de cijfers te vertellen.

Met een Integrated Report geeft een organisatie de buitenwereld beter inzicht in de wijze waarop zij in de toekomst duurzame groei voor al haar stakeholders creëert, zowel op financieel als niet-financieel vlak. Met dit verbeterde inzicht scheppen organisaties een context, waarbinnen stakeholders de financiële cijfers in de jaarrekening kunnen beschouwen.


Het is nu aan het bedrijfsleven dit framework in gebruik te nemen. Recent onderzoek van de Associaton of Chartered Certified Accountants (ACCA) zegt dat een meerderheid van de ondernemingen op termijn iets met Integrated Reporting wenst te doen, maar dat zij tot op heden een afwachtende houding inneemt.


Voordelen

Veelgenoemde voordelen van Integrated Reporting hebben betrekking op:

  1. Reputatiemanagement;

  2. Kwaliteit van strategische besluitvorming;

  3. Het afbreken van silo’s binnen de organisatie;

  4. Eén rapportage in plaats van meerdere losse rapportages.

Maar wat zou achter deze rij met voordelen de échte drijfveer moeten zijn om Integrated Reporting te implementeren?

In hun boek 'One Report' benoemen oud-Grant Thornton LLP partner Michael Krzus en Robert Eccles de 'Sustainable Competitive Advantage'. Het échte voordeel van Integrated Reporting gaat verder dan alleen de voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals bijvoorbeeld verminderde risico’s op boetes voor vervuiling of reputatieschade.

Diverse kredietbeoordelaars, maar ook andere marktpartijen, stellen databases aan het publiek beschikbaar met financiële en niet-financiële informatie. Beleggers en andere stakeholders maken hiervan dankbaar gebruik. Middels Integrated Reporting houdt een organisatie zelf in de hand welke informatie circuleert.

 
Relaties opbouwen met stakeholders

Met een Integrated Report toont een organisatie hoe zij vanuit haar strategie rekening houdt met de wensen van haar stakeholders. Immers, "Integrated Reporting" houdt ook "Integrated Thinking" in. Door bij het bepalen van de organisatiestrategie rekening te houden met de wensen van de stakeholders neemt de kwaliteit van de strategische besluitvorming toe. Door hier ook transparant over te zijn in een Integrated Report, spreekt de organisatie haar stakeholders aan en bouwt zij hiermee een duurzame relatie op.

 

Een duurzame relatie leidt ertoe dat organisaties klanten beter aan zich weten te binden en betere toegang hebben tot bijvoorbeeld kapitaal, maar ook andere bronnen. Hiermee verkrijgt de organisatie voorsprong ten opzichte van haar concurrenten.

Duurzame relaties

Kortom, het échte voordeel van Integrated Reporting schuilt zich in de manier waarop een organisatie:

  1. een duurzame strategie ontwikkelt in lijn met haar stakeholders;

  2. er in slaagt een duurzame relatie op te bouwen met haar stakeholders door een geïntegreerde rapportage rondom deze duurzame strategie.

Hoe bloot geef je jezelf?

Behalve de voordelen, kent de invoering van Integrated Reporting ook uitdagingen. Allereerst wordt het prijsgeven van concurrentiegevoelige informatie gezien als een bezwaar om Integrated Reporting in te voeren. Daar staat tegenover dat een Integrated Report beknopt en op hoofdlijnen dient te zijn, daar waar concurrentiegevoelige informatie zich vooral in details bevindt.

 

Ten tweede vergt het opstellen van een Integrated Report – maar vooral het doorvoeren van Integrated Reporting binnen de onderneming – inspanning. Deze inspanning is een investering in de vorm van tijd en geld.

 

Ten derde stelt het NEMACC in haar onderzoek dat het ontbreken van externe vraag naar een Integrated Report binnen het midden- en kleinbedrijf een nadeel is om Integrated Reporting toe te passen.

 

Daartegenover concludeert de ACCA dat beleggers het Integrated Report juist toejuichen, hetgeen bewijst dat er binnen de corporate markt (externe) vraag is naar een Integrated Report.

 

Implementatie start met 'Integrated Thinking'

Een Integrated Report is de output van Integrated Reporting, het proces achter het Integrated Report. Vooral het invoeren van Integrated Reporting vergt inspanning van een organisatie.

Dit begint bij het invoeren van 'Integrated Thinking'; de organisatie dient actief de relatie te overwegen tussen de verschillende operationele en functionele bedrijfsonderdelen en de invloed hiervan op de 'capitals'. (Deze "capitals" hebben zowel betrekking op financieel als niet-financieel (lees: sociaal, intellectueel) kapitaal.

 

Dit betekent dat de onderneming alle bedrijfsonderdelen - en misschien zelfs de stakeholders - moet betrekken bij het Integrated Reporting (maar ook: silo’s afbreken). Het proces om tot een Integrated Report te komen vergt van de onderneming dat zij informatie verzamelt voor haar rapport. Dit betekent onder andere dat de onderneming:

  1. Actief en continue ontwikkelingen in haar omgeving monitort. Dit kan de onderneming bijvoorbeeld doen in de vorm van risicomanagement;

  2. Een informatiesysteem op dient te zetten, geënt op prestatiemeting rondom de strategische doelstellingen. In het Integrated Report dient de onderneming aan de hand van gemeten prestaties (lees: prestatie-indicatoren) te verantwoorden in hoeverre zij haar financiële en niet-financiële doelstellingen heeft behaald.

Kortom, Integrated Reporting biedt voordelen, maar kent ook uitdagingen. Meer informatie over Integrated Reporting kunt u vinden op de website van de IIRC: http://www.theiirc.org

 

Visie Grant Thornton: IR ook interessant voor MKB
Naar de mening van Grant Thornton is Integrated Reporting niet alleen een belangrijke ontwikkeling voor grote ondernemingen, maar ook voor het middenbedrijf. Het aantrekken van traditionele financiering is in de huidige omstandigheden een uitdaging. Bedrijven zoeken steeds vaker naar alternatieve financieringsvormen (variërend van private equity tot crowd funding), waardoor ook andere informatiebehoeften ontstaan.


Vragen? Neem vrijblijvend contact op!

Wilt u weten wat Integrated Reporting voor uw organisatie kan betekenen, of hoe je het op een goede manier implementeert. Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.