02 mei 2013

Opbrengsten met handel in vastgoed blijven onbelast

NL Nieuws Opbrengsten met handel in vastgoed blijven onbelast

Opbrengsten van vastgoedtransacties vormen geen resultaat uit overige werkzaamheid, wanneer geen voorkennis of daarmee vergelijkbare bijzondere vormen van kennis zijn aangewend. Dat oordeelt Hof Arnhem - Leeuwarden.

 

Belanghebbende is een slager die wegens gezondheidsredenen stopt met zijn slagerij, die door zijn zoons wordt voortgezet. De oud-slager gaat zijn horizon verleggen en koopt in groepsverband, waarbij de groep wisselt van samenstelling, op veilingen onroerende zaken en verkoopt ze nadien weer.

De aan- en verkopen komen voor rekening van de oud-slager naar gelang het breukdeel van zijn gerechtigdheid in de onroerende zaken. Naast de opbrengsten uit die transacties ontvangt de oud-slager ook strijk- en plokgelden en uitkoopsommen als hij afziet van deelname als groepslid. De oud-slager is in 2003 betrokken bij tien transacties en in 2004 bij vijf, waarmee hij een winst van € 51.709 en € 70.816 behaalt, die de inspecteur belast als resultaat uit een werkzaamheid.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de oud-slager voorkennis of daarmee vergelijkbare bijzondere vormen van kennis heeft aangewend. De algemene kennis van de oud-slager over de vastgoedwereld en veilingen is op zichzelf daarvoor onvoldoende. Hij werkt weliswaar samen met anderen, maar waaruit hun bijzondere kennis op het gebied van vastgoed bestaat, is niet aannemelijk gemaakt, terwijl ook van toerekening van die kennis aan de oud-slager niet is gebleken.

 

Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank en verklaart het hoger beroep van de inspecteur ongegrond.