27 maart 2013

Ook dga ontkomt niet aan registratieplicht voor uitzendbureaus

NL Nieuws Ook dga ontkomt niet aan registratieplicht voor uitzendbureaus

De registratieplicht Waadi geldt ook voor directeur-grootaandeelhouders (dga's) die zich uitlenen via hun bv. Dit blijkt uit de reactie van minister Asscher van Sociale Zaken op een brief van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) over de registratieplicht in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) in relatie tot zzp'ers.

 

In het kader van de bestrijding van malafide uitzendbureaus is op 1 juli 2012 voor uitzendondernemingen een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel ingevoerd. Alle bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals omschreven in de Waadi, moeten zich registreren, niet alleen de uitzendbureaus in strikte zin. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook detacheerders en payrollbedrijven onder de registratieplicht vallen.

De keuze voor een brede definitie van de doelgroep betekent dat hieronder ook directeur-grootaandeelhouders (dga's) kunnen vallen die zichzelf via hun BV als arbeidskracht aan derden uitlenen.