23 mei 2013

Onterecht ontslag: werkgever moet verschil loon en WW bijpassen

NL Nieuws Onterecht ontslag: werkgever moet verschil loon en WW bijpassen

Een beveiligingsbedrijf ontslaat om bedrijfseconomische redenen een heel team accountmanagers, waaronder een werknemer van bijna zestig. Volgens de werkgever is in deze situatie het afspiegelingsbeginsel niet van toepassing, omdat de functies binnen de verschillende teams niet onderling uitwisselbaar zijn.

In hoger beroep oordeelt het Hof in Den Bosch op 7 mei 2013 dat de werkgever deze stelling onvoldoende onderbouwt. Dat betekent dus dat het afspiegelingsbeginsel toegepast had moeten worden, en dat deze werknemer ten onrechte ontslagen is. Hij heeft dus recht op een schadevergoeding.

Die valt lager uit dan de werknemer voorstelt. Hij wil tot aan zijn pensioen schadeloos worden gesteld. Het Hof gaat uit van een jaar onterechte werkloosheid. Het verschil tussen de inkomsten uit WW en wat de man met zijn werk zou hebben verdiend – inclusief pensioenschade – komt uit op 26.484,40 euro, naar beneden afgerond tot 25.000 euro. De voormalige werkgever moet ook de kosten vergoeden die de man heeft gemaakt om zijn zaak tot in hoger beroep te kunnen bepleiten, alles bij elkaar nog zo'n 6000 euro.

  • Uitspraak van 7 mei 2013, LJN: BZ9860, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.085.238 E
     

Bron: F&A Signalen