08 oktober 2013

Ondernemers uiten zorgen om maatregelen in Belastingplan

NL Nieuws Ondernemers uiten zorgen om maatregelen in Belastingplan

MKB-Nederland en VNO-NCW maken zich zorgen over de aangekondigde maatregelen van het kabinet in het Belastingplan voor 2014 en de jaren erna. Een belangrijke zorg is dat 'de kosten voor arbeid voor werkgevers zullen toenemen als gevolg van het inkomensbeleid'. Dat schrijven de ondernemersorganisaties onder meer in een negentien pagina's tellend commentaar dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

 

Dat de accijnzen weer worden verhoogd, dat de eerder toegezegde lastenverlichting voor het bedrijfsleven is gesneuveld en dat de 'eenmalige' crisisheffing tegen eerdere afspraken in toch nog een jaar wordt opgelegd, zijn andere belangrijke zorgpunten van MKB-Nederland en VNO-NCW. In de brief, aan onder meer staatsecretaris Weekers van Financiën en ministers Kamp (Economische Zaken) en Asscher (Sociale Zaken), bekritiseren de ondernemersorganisaties deze keuzes van het kabinet. Ook doen zij verbetervoorstellen.

 

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW leiden de ‘nivellerende voorstellen' in het Belastingplan tot een hogere marginale belastingdruk. Werkenden gaan dan relatief meer belasting betalen en houden de komende jaren een lager netto besteedbaar inkomen over. Dat is volgens MKB-Nederland en VNO-NCW dan slecht voor de binnenlandse bestedingen en de economische groei tot en met 2017. En zij vinden dat de voorgestelde accijnsverhogingen averechts werken, omdat consumenten dan nog vaker naar buurlanden zullen uitwijken.