01 mei 2013

Onderhandelingen belastingverdragen in 2013

NL Nieuws Onderhandelingen belastingverdragen in 2013

De Nederlandse overheid onderhandelt met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen. Dit jaar gaat Nederland gesprekken aan met een aantal nieuwe landen.

 

Deze landen zijn Costa Rica, Malawi, Polen, Spanje, Tadzjikistan, Tanzania, Uruguay, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat enerzijds afspraken die moeten voorkomen dat bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds voorkomen dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen.
 
Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen kunnen schriftelijk contact opnemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Fiscale Zaken, Afdeling Bilaterale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op het onderhandelingsprogramma voor de komende jaren is fiscale informatie over andere landen ook welkom, zo luidt de uitnodiging van het ministerie.