26 maart 2013

Onbelaste vergoeding voor zelfstandige werkkamer

NL Nieuws Onbelaste vergoeding voor zelfstandige werkkamer

Een werkgever kan aan zijn werknemers geen onbelaste vergoeding verstrekken voor de inrichting van een werkruimte thuis indien de werkkamer niet aan het zelfstandigheidcriterium voldoet. Aldus oordeelde Rechtbank Den Haag onlangs.

 

Een bv verstrekt in 2008 aan drie werknemers een vergoeding van ieder € 1.815 voor de inrichting van een werkruimte thuis. De inspecteur belast die vergoeding omdat hij van mening is dat de bv niet voldoet aan de voorwaarde dat de werkruimte een eigen opgang heeft. De bv gaat in beroep.

 

Rechtbank Den Haag vindt dat het geschil zich toespitst op de vraag of het criterium dat de werkruimte een naar verkeersopvattingen zelfstandig gedeelte van de woning moet zijn (zelfstandigheidscriterium) ook geldt als alleen een vergoeding voor de inrichting van de werkkamer wordt verstrekt. Volgens de rechtbank laat de uitvoeringsregeling loonbelasting zich niet anders lezen dan dat een belastingvrije vergoeding voor een werkkamer en voor de inrichting daarvan, niet mogelijk is, tenzij de werkkamer aan het zelfstandigheidcriterium voldoet.

 

Voor de opvatting van de bv dat dit criterium niet zou gelden als uitsluitend een vergoeding voor de inrichting wordt verstrekt, is in de tekst van de uitvoeringsregeling geen steun te vinden. De rechtbank oordeelt dat de vergoeding dus niet onbelast kan worden verstrekt. De rechtbank verklaart het beroep van de bv ongegrond, maar kent haar wel een proceskostenvergoeding van € 1.179 toe.