29 augustus 2013

Omvang btw-vrijstelling postdiensten in Nederland beperkt

NL Nieuws Omvang btw-vrijstelling postdiensten in Nederland beperkt

De btw-vrijstelling voor postdiensten geldt alleen voor diensten die onder de universele postdienst (UPD) vallen. In Nederland heeft deze btw-vrijstelling geen betrekking op het deel van de pakketmarkt waarop stevige concurrentie plaatsvindt. Dit heeft staatssecretaris Weekers geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden De Liefde (VVD) en Mei Li Vos (PvdA).

 

Een deel van de pakketbezorging is in Nederland vrijgesteld van btw. Deze postvrijstelling geldt alleen voor diensten die onder de universele postdienst (UPD) vallen. Welke postdiensten onder de UPD en daarmee onder de vrijstelling vallen verschilt tussen lidstaten. In Nederland is de omvang van de UPD en daarmee de omvang van de btw-vrijstelling beperkt. Alleen pakketten die tegen enkelstukstarief door consumenten en kleine ondernemers worden aangeboden bij postvestigingen of in brievenbussen vallen hieronder. In Nederland heeft de btw-vrijstelling dus geen betrekking op het deel van de pakketmarkt waarop stevige concurrentie plaatsvindt.

 

De btw-vrijstelling op postpakketten en met name de afschaffing van deze specifieke vrijstelling staat sinds 2004 op de Europese agenda. Nederland is altijd voorstander geweest van het voorstel van de Europese Commissie om deze btw-vrijstelling af te schaffen en zo een gelijk speelveld te creëren. Inmiddels is gebleken dat in Europa geen overeenstemming bereikt kan worden over de voorgestelde wijziging. De Europese Commissie heeft het voorstel dan ook onlangs ingetrokken. De Europese Commissie heeft in 2011 wel toegezegd een voorstel tot wijziging van de btw-richtlijn in te dienen dat zich toespitst op activiteiten waarbij de particuliere sector een grotere rol speelt en het risico op concurrentieverstoringen hoger is. Naar verwachting zal de postvrijstelling hierbij ook worden bezien.