06 maart 2013

Omkoping: zero-tolerance rukt op

NL Nieuws Omkoping: zero-tolerance rukt op

De OESO heeft Nederland de les gelezen over de mate waarin de overheid zich inspant om omkoping te bestrijden van buitenlandse overheidsdienaren door Nederlandse bedrijven. Daarbij worden ook aanbevelingen gedaan ten aanzien van de rol en de opleiding van accountants.

 

In een evaluatierapport van de OESO in januari 2013 over de Nederlandse inspanningen in het opsporen en vervolgen van omkoping in het buitenland kreeg Nederland een flinke schrobbering ten aanzien van de vorderingen die zijn gemaakt met het implementeren van de Anti-Bribery Convention van de OESO.

 

Dick Alblas en Peter Schimmel, respectievelijk director en partner bij Grant Thornton Forensic & Investigation Services (FIS),

tonen zich daarover in het maartnummer van Accountant niet verbaasd, omdat Nederland nog steeds niet alle onderdelen van het anti-corruptieverdrag naleeft en ons land onwillig lijkt te staan tegenover het vervolgen van buitenlandse corruptie.

Volgens zowel Alblas als Schimmel slaat de OESO op enkele punten wel de plank mis. Zoals over de eis van de OESO dat zogeheten facilitation payments (smeergeld) expliciet in de jaarrekening moeten worden opgenomen. Zouden Nederlandse ondernemingen daartoe verplicht worden, dan kan hen vervolging wachten in andere landen, vanwege de uiteenlopende wetgeving op dit gebied.

 

"We krijgen er veel vragen over van collega-accountants en van bedrijven", zegt Alblas. "We maken dan duidelijk dat de enige echte oplossing richting zero-tolerance gaat. Natúúrlijk kan de accountant de discussie hierover aanzwengelen: als je in Thailand alleen je rijbewijs kunt halen met wat extra geld onder tafel, kun je dan niet beter een auto met chauffeur huren? Het is maar een voorbeeld. Als binnen een bedrijf die discussie op gang komt, is vaak de enig mogelijke uitkomst dat men gezamenlijk besluit: we stoppen er helemaal mee."

 

De OESO beveelt in zijn rapport onder meer aan dat er in de Nederlandse accountantsopleidingen meer aandacht komt voor omkoping van buitenlandse ambtenaren en voor de verslaggevingseisen in de Anti-Bribery Convention.

 

Leen Paape, dean en bestuurslid van Nyenrode Business Universiteit: "In alle colleges over forensische accountancy komt dit onderwerp aan de orde, veelal aan de hand van actuele voorbeelden zoals de Klimop-zaak, terwijl ook de juridische ontwikkelingen - zoals de Bribery Act - worden behandeld. Of het genoeg is of te weinig, dat is niet zo eenvoudig aan te geven. De jurist zal het snel te weinig vinden."

Paape zegt dat er ook aandacht in het onderwijs is voor het feit dat de accountant in internationale wet- en regelgeving steeds nadrukkelijker een rol krijgt toegedicht in het signaleren van omkoping. "Daarom is kennis over het relevante juridische kader zo belangrijk en kennis over de manier waarop de risico's rondom juridische zaken bij ondernemingen moeten worden ingeschat."

In dit verband noemt Paape de huidige tendens om in het accountancyonderwijs eerder minder aandacht te besteden aan juridische vakken (commissie Dassen) "geen logische ontwikkeling."

 

Dit artikel is op 6 maart gepubliceerd op Accountant.nl