24 juli 2013

Nieuwe term in pensioenwoordenboek

NL Nieuws Nieuwe term in pensioenwoordenboek

Het pensioenwoordenboek kent weer een aantal nieuwe termen. Eén van die nieuwe termen is de zogenaamde ‘aftoppingsouderdomspensioenexcedentregeling'. Deze nieuwe term lijkt echter alleen nuttig voor het scoren van driemaal de drie keer woordwaarde op het Scrabblebord. In ieder geval is duidelijk dat het spelen van Scrabble met een pensioenadviseur u naar grote waarschijnlijkheid geen winst gaat opleveren.
 
De aftoppingsouderdomspensioenexcedentregeling is een netto bijspaarmogelijkheid voor salarissen onder de € 100.000. Deze nieuwe wetgeving moet op 1 januari 2015 ingaan. Als u geen fervent scrabbelaar bent, moet u dat lange woord maar weer snel vergeten. Het nut van dit ‘excedent' wordt namelijk nu al in twijfel getrokken, terwijl het nog niet eens is ingevoerd! Pensioenuitvoerders geven nu al aan dit ‘excedent' niet te gaan aanbieden, omdat de uitvoeringskosten in relatie tot het op te bouwen pensioen te hoog zullen zijn. En sinds de woekerpolisaffaire is dat nu juist wat we niet meer willen toch?

 

De overheid wil heel graag de zogenaamde ‘witte vlek' verkleinen. De ‘witte vlek' zijn de werknemers die nog geen pensioen opbouwen. Daarnaast wil diezelfde overheid de regeldruk verminderen en de pensioenwetgeving eenvoudiger maken. En dus bereikbaarder voor werknemers.

 

Lees de blog van Edzo Boven, pensioenadviseur bij Grant Thornton, hier verder.