21 juli 2015

Nieuwe ronde aanvraag energiesubsidie

NL Nieuws Nieuwe ronde aanvraag energiesubsidie

Door Henk Troost, subsidieadviseur bij Grant Thornton

 

Tweede ronde is gestart!
Op 1 juli 2015 is de nieuwe periode voor de aanvraag van energiesubsidies van start gegaan. Ook dit jaar zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor investeringen in duurzame energie. De subsidies zijn in twee perioden verdeeld. De eerste periode liep tot juni van dit jaar. Heeft u in deze periode geen subsidie aangevraagd? Zorg dan dat u dit in periode twee alsnog snel doet. Sommige subsidies worden namelijk op volgorde van binnenkomst toegekend.

 

Verdeling van de subsidies
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregelingen. De RVO verdeelt de subsidiepot over verschillende projecten.  In de onderstaande tabel staat beschreven voor welke projecten u een subsidie kunt aanvragen en de sluitingsdata voor de aanvraag.

 

 

Het is van belang om te weten of u in aanmerking komt voor een van de subsidies alvorens de aanvraag wordt ingediend en een projectplan wordt opgesteld. Hiervoor dient het projectidee getoetst te worden bij de RVO. Wij helpen u graag met de aanvraag van uw subsidie. Belt u gerust met uw contactpersoon of met subsidiespecialist Henk Troost, 088-6769711. U kunt ook mailen naar subsidies@gt.nl.