11 december 2013

Nieuwe cao voor 450.000 medewerkers in de zorg

NL Nieuws Nieuwe cao voor 450.000 medewerkers in de zorg

Woensdag 4 december heeft ActiZ, de grootste werkgeversorganisaties in de zorg, met de vakbonden CNV Publieke zaak, NU'91 en FBZ een akkoord bereikt over de CAO-VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg).

 

ActiZ en de drie vakbonden kwamen al na enkele uren tot een cao-akkoord, nadat Abvakabo FNV, de vierde vakbond die deelnam aan de onderhandelingen, de onderhandelingstafel verliet.

 

De belangrijkste elementen uit het cao-akkoord zijn:
- Een eenmalige uitkering van 0,8% van het jaarsalaris.
- Een structurele loonverhoging van 1,0 % vanaf 1 januari 2014.
- Verhoging van de eindejaarsuitkering per 1 juli 2014 met 0,2%.
- Medewerkers met een nulurencontract krijgen in 2014 allemaal het aanbod voor een arbeidscontract voor een bepaald aantal uren.
- Beperking van de inzet van oproepkrachten tot onvoorzienbare en onplanbare situaties die voortkomen uit vragen van cliënten en/of door uitval van personeel.

Naast het bovenstaande heeft ActiZ met de vakbonden in de zorg afgesproken om uitvoering te geven aan het werkgelegenheidsplan dat vorige week door ActiZ is gelanceerd. Met dat plan willen zij zich gezamenlijk inspannen voor het behoud van werkgelegenheid, met name in de huishoudelijke hulp. De partijen spraken vanavond af om samen te werken om de tienduizenden ontslagen waar mogelijk op te vangen. Ook is overeen gekomen om een Agenda voor vernieuwing van de arbeidsvoorwaarde en arbeidsrelaties te ontwikkelen.