10 september 2013

Nieuw stimuleringsfonds voor mkb gelanceerd

NL Nieuws Nieuw stimuleringsfonds voor mkb gelanceerd

Vandaag is het Stimuleringsfonds Ondernemend Oranje Kapitaal (OOK) gelanceerd. Met dit fonds willen gerenommeerde ondernemers investeren in kansrijke mkb-ondernemers en ze helpen hun groeipotentie te realiseren. OOK zal hiertoe niet alleen kapitaal, maar ook kennis en een netwerk beschikbaar stellen om zo mkb-bedrijven te te ondersteunen in hun groei.

Met de lancering van het fonds is het startschot gegeven voor de fondswerving, waarbij initiatiefnemers en investeerders als ING, FrieslandCampina en Schiphol Group hun betrokkenheid toelichten. Daarnaast heeft een aantal vooraanstaande personen uit het Nederlandse bedrijfsleven te kennen gegeven zich via het fonds actief in te willen zetten voor het Nederlandse mkb

Impuls aan ondernemersklimaat

Het fonds wil bijdragen aan het herstel van de Nederlandse economie, de groei van het mkb en verbetering van het ondernemersklimaat in Nederland. Michaël van Straalen, waarnemend voorzitter van MKB-Nederland, ziet in het stimuleringsfonds een belangrijke kans voor het midden- en kleinbedrijf: ‘Innovatieve bedrijven, starters en groeiers zijn gebaat bij een divers aanbod aan financieringsmogelijkheden. Participaties horen daarbij. Ook de combinatie van coaching, kennis, netwerk en kapitaal die het OOK biedt, juich ik toe.'

Mkb-bedrijven ontvangen ‘kapitaal en meer'

Zowel CEO's als DGA's en oud-ondernemers, maar ook institutionele beleggers brengen kapitaal bijeen, waarmee de financierbaarheid van het mkb in Nederland zal worden verbeterd. Via het fonds wordt dit kapitaal ingezet om het eigen vermogen van deelnemende mkb-ondernemers te versterken. Bovendien zetten deze investeerders hun netwerken, sector-, marketing- en productkennis en expertise actief in voor mkb-ondernemers. De mkb-ondernemers die in aanmerking komen voor financiering zijn (potentieel) snelle groeiers met een innovatief karakter. Initiatiefnemer Jan Hommen, bestuursvoorzitter ING Groep: ‘In het Nederlands bedrijfsleven is enorm veel kennis en ervaring aanwezig. Ondernemend Oranje Kapitaal zet die kennis, samen met een kapitaalsimpuls, in voor ondernemers.'

Hoog ambitieniveau

Op dit moment hebben een aantal ondernemers, bedrijven en een institutionele belegger zich al gecommitteerd voor in totaal enkele tientallen miljoenen euro's. In de komende maanden zal OOK meer investeerders werven streven naar een fondsomvang van ten minste 100 miljoen euro.

MKB-ondernemers, investeerders en andere geïnteresseerden kunnen via de website van OOK meer informatie ontvangen.