17 juli 2014

Nieuw personeel nodig? Profiteer van kortingen bij het in dienst nemen van jongeren of 50-plussers

NL Nieuws Nieuw personeel nodig? Profiteer van kortingen bij het in dienst nemen van jongeren of 50-plussers

Door John Peek payroll adviseur bij Grant Thornton

 

Bent u op zoek naar nieuw personeel, dan kunt u voor bepaalde doelgroepen een subsidie of korting op uw loonkosten krijgen. Dit kan voor de doelgroep van 18 tot en met 27 jaar en voor de 50-plusser die op dit moment een uitkering heeft.

 

Premiekorting voor jongere werknemers

Voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die u in dienst neemt of heeft genomen vanaf 1 januari 2014 kunt u een korting krijgen op de premies voor de werknemersverzekeringen. De doelgroepverklaring kunt u sinds 1 mei 2014 aanvragen en sinds 1 juli 2014 toepassen in de loonheffingenaangifte.

 

Voorwaarden
Om de premiekorting te krijgen, moet u aan een aantal  voorwaarden voldoen:
• U neemt op of na 1 januari 2014 en vóór 1 januari 2016 een jongere werknemer aan (van minimaal 18 en maximaal 26 jaar);
• De werknemer heeft een WW-uitkering of een bijstandsuitkering voor zijn/haar  indiensttreding;
• U moet de werknemer in dienst nemen voor minimaal 32 uur per week;
• U moet de werknemer een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden geven;
• De werknemer moet een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of bij de gemeente. Hierin staat dat de werknemer een uitkering had op de dag voordat de werknemer bij u in dienst kwam.

 

De premiekorting jongeren is officieel ingegaan per 1 juli 2014, maar geldt ook voor jongere werknemers die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn getreden, zolang hun dienstverband voort duurt tot een maximum van 2 jaar. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

 

Hoogte premiekorting
De premiekorting bedraagt per jaar per jongere werknemer 3.500 euro. Voor dit jaar start de korting pas op 1 juli 2014 en kunt u maximaal 1.750 euro premiekorting krijgen. Uiteraard moet de werknemer nog wel in dienst zijn en kunt u de korting alleen toepassen zolang het dienstverband voort duurt. Voor werknemers die u na 1 juli 2014 in dienst neemt is de maximale duur 2 jaar.


Aanvragen doelgroepverklaring
Om de premiekorting voor jongere werknemers te krijgen, heeft u een doelgroepverklaring van uw werknemer nodig. In deze verklaring staat dat de werknemer een WW- of bijstandsuitkering had op de dag voordat hij in dienst kwam. De korting kunt u sinds 1 juli 2014 meenemen in de loonheffingenaangifte.


• Heeft de werknemer een WW-uitkering? Dan vraagt hij de doelgroepverklaring vanaf 1 mei 2014 aan via UWV Telefoon Werknemers: 0900 - 92 94. Daarna geeft hij de doelgroepverklaring aan u voor verwerking in de salarisadministratie. De werknemer kan UWV ook machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen. 
• Heeft de werknemer een bijstandsuitkering? Dan vraagt hij de verklaring aan bij zijn gemeente.

 

Mobiliteitsbonus bij in dienst nemen 50-plussers

Bent u op zoek naar nieuw personeel, dan kunt u voor bepaalde doelgroepen een subsidie of korting op uw loonkosten krijgen. Bijvoorbeeld voor een 50-plusser die op dit moment een uitkering heeft. Wat zijn voor u de voordelen en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 

Voordelen
De 50-plusser beschikt over veel kennis, zijn vaker loyaal, brengen diversiteit in uw bedrijf, hebben meestal een goede werk-privébalans, maar kunnen u ook een mobiliteitsbonus opleveren van 7000 euro per jaar.

 

Hoogte en duur
Als u iemand in dienst neemt die 50 jaar of ouder is en voordat hij bij u in dienst treedt een uitkering (WW, WAO, WIA, Wajong, WWB, IOAW, IOAZ, WIK, uitkering betalingsonmacht of ANW) kreeg, dan kunt u gebruik maken van de mobiliteitsbonus van maximaal 7000 euro per jaar. Deze korting verrekend u of uw salarisadministrateur in de Loonheffingenaangifte op de premies werknemersverzekeringen. De hoogte hangt af van het aantal uur dat de werknemer gaat werken en de duur, maar mag maximaal 3 jaar worden toegepast.

 

(Doelgroep-)verklaring
Om de mobiliteitsbonus toe te mogen passen moet de werknemer, of bij machtiging de werkgever, een (doelgroep-)verklaring bij de uitkerende instantie opvragen. Deze verklaring bewaart u bij uw salarisadministratie. U past de korting toe al naar gelang het dienstverband voort duurt.

 

Proefplaatsing
Voor elke persoon die al geruime tijd in een uitkerende situatie verkeerd kunt u het UWV vragen voor een proefplaatsing. Een proefplaatsing duurt 2 maanden (maximaal 6 maanden) en de werknemer behoudt daarbij zijn uitkering en heeft u geen risico en hoeft de werknemer die eerste 2 tot 6 maanden niet te betalen.

 

Vragen?
Vraag gerust bij een sollicitatie of de persoon op dit moment een uitkering heeft. Wilt u verdere informatie? Neem dan contact op met één van onze payroll adviseurs.