03 december 2013

Nieuw General Sales Tax-model in Malaysia

NL Nieuws Nieuw General Sales Tax-model in Malaysia

Bent u als ondernemer actief in Maleisië? Dit snelgroeiende, opkomende land in Azië zal per 1 april 2015 een btw-systeem introduceren. Mooi meegenomen is dat dit nieuwe systeem veel overeenkomsten heeft  met het Nederlandse btw-systeem. De belangrijkste punten hebben wij voor u op een rij gezet.

 

Op dit moment bestaan er twee heffingen op consumptie: sales tax en service tax.

 

Sales tax is van toepassing op bepaalde goederen die lokaal zijn vervaardigd in Malaysia of geïmporteerd. Lokale sales tax is verschuldigd als een drempel van RM 100.000 omzet wordt overschreden. Het tarief is 5% of 10% voor bepaalde goederen. Teruggaaf van betaalde belastingen is niet mogelijk.

 

Voor een aantal genoemde diensten geldt een 6% tarief. Voor de meeste diensten geldt geen omzetdrempel, maar voor een bepaald soorten diensten gelden weer wel verschillende drempels.

 

Het voorstel is om bovengenoemde belastingen te vervangen door een General Sales Tax (GST), gebaseerd op ons Nederlandse btw-stelsel.

 

  • GST wordt berekend in elke productie en handel fase;
  • GST is verschuldigd op elke dienst en levering binnen Malaysia of geïmporteerd;
  • Net als in Nederland zijn de meeste leveringen en diensten door de overheid niet belast met GST, behalve een paar specifieke leveringen en diensten, zoals beschreven door de minister van Financiën;
  • GST op investeringen en kosten kan in aftrek worden gebracht op de wegens verkoop verschuldigde GST;
  • Als de verkoop belast is met het 0% tarief, dan is aftrek van GST mogelijk;
  • Is de verkoop vrijgesteld van GST, dan is aftrek van GST niet mogelijk;
  • Het standaard tarief is 6%;
  • Er is een registratiedrempel van een omzet boven de RM 500.000. Blijft u als ondernemer onder de drempel, dan is vrijwillige registratie mogelijk.

 

Naar verwachting gaat het nieuwe stelsel per 1 april 2015 in. Mogelijk dat er in de tussentijd nog wijzigingen optreden.